Navigácia

Obsah

logolesy

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

Ul. 9. mája 660

049 22 Gemerská Poloma

IČO: 31 947 077

 

Kontakt:

Tel.: 0911 427 231

E-mail: pozspol@gemerskapoloma.sk

 

Štatutárny zástupca:

Predseda spoločenstva: Ondrej Očkaik

Podpredseda spoločenstva: Juraj Sáreník

 

Výbor spoločenstva:

Juraj Koltáš

Milan Dovala

Stanislav Červenák

Ing. Štefan Fafrák

PaeDr. Miroslav Šimun

 

Dozorná rada:

Daniel Galajda - predseda

Ing. Miloslav Brezňan

Ing. Eva Madáčová

 

 

Pre ďalšie informácie kliknite na podmenu Stanovy a zápisnice.

 

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach pozemkového spoločenstva: http://www.ps-gemerskapoloma.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopár unikátov z našich porastov.