Navigácia

Obsah

Obecný úrad

budova OcÚ
 
Adresa:
Obec Gemerská Poloma
Nám. SNP 211
049 22  Gemerská Poloma
 
E-mail: obec@gemerskapoloma.sk
Web: www.gemerskapoloma.sk
 
 
Tel: +421 58 7950 112
Mob: +421 908 339 408 – starosta obce
Fax: +421 58 7885603
 
Úradné hodiny:
 Pondelok: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
     Utorok: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
     Streda: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
    Štvrtok: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
                                                         Piatok: 8.00 – 12.00
 
- Referát evidencie obyvateľstva -
Správa miestnych daní a poplatkov
Bc. Miriam Grešková
 
- Referát ekonomiky -
Mgr. Peter Tišliar
 
- Obecná knižnica -
Dana Červenáková
 
- Stavebý úrad -
Erika Olexová
 

- Osvedčenie listín a podpisov -

Ing. Miroslav Michalka (starosta obce)

Bc. Miriam Grešková

Ing. Zuzana Sústriková

Mgr. Peter Tišliar

 

Sadzobník správnych poplatkov

budova OcUbudova OcUbudova OcUbudova OcU