Navigácia

Obsah

Obecný úrad

budova OcÚ
 
Adresa:
Obec Gemerská Poloma
Nám. SNP 211
049 22  Gemerská Poloma
 
E-mail: obec@gemerskapoloma.sk
Web: www.gemerskapoloma.sk
 
 
Tel: +421 58 7950 112
Mob: +421 908 339 408 – starosta obce
Fax: +421 58 7885603
 
Úradné hodiny
Pondelok:   8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Utorok:       8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Streda:       8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Štvrtok:      n e s t r á n k o v ý deň
Piatok:       8.00 – 12.00
 
Referát evidencie obyvateľstva-
Správa miestnych daní a poplatkov
Bc. Miriam Grešková
 
Referát ekonomiky
Mgr. Peter Tišliar
 
Obecná knižnica
Dana Červenáková
 
tavebý úrad
Erika Olexová
 

Osvedčenie listín a podpisov

Ing. Miroslav Michalka (starosta obce)

Bc. Miriam Grešková

Ing. Zuzana Sústriková

Mgr. Peter Tišliar

 

Sadzobník správnych poplatkov

budova OcUbudova OcUbudova OcUbudova OcU