Navigácia

Obsah

MŠ

Názov:           Materská škola

Typ školy:      MŠ celodenná starostlivosť

VÚC:              Košický

Okres:            Rožňava

Mesto:           Gemerská Poloma

Adresa:         F. Kráľa 511

PSČ:              049 22

Telefón:         058/7950170

                       0908 444 967

E-mail:           materskaskola@gemerskapoloma.sk

Riaditeľka:    Bc. Eva Žúdelová

Jazyk:            slovenský

Počet žiakov: 60

 

Zástupcovia obecného zastupiteľstva

v Rade materskej školy

Mgr. Alica Nemčková

Ing. Jaroslav Vešelínyi

 

Zástupcovia zriaďovateľa v Rade materskej školy

Mgr. Alica Nemčková

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Juraj Dovala

PhDr. Ivana Antalová

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Spolupráca materskej školy s knižnicou 2015

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy - dodatok

deti MŠ

deti MŠ

deti MŠ

MŠ

 

MŠ

Diskusia ku článku:Diskusia je pozastavená

V diskusii je celkom 0 príspevkov