Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 250
TÝŽDEŇ: 250
CELKOM: 734173

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

JEDÁLEŇ GEMER 

kuchyňa a jedáleň GEMER

jedálny lístok

od 16. 03. 2020 do 20. 03. 2020

jedálny lístok

23. 03. 2020 do 27. 03. 2020

kontakt

Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.

Navigácia

Obsah

Aktuality v obci

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

#

Košariská 2020

turistický výstup celý text

ostatné, náš tip | 10. 7. 2020 | Autor: dc.

VEČERNÉ PREHLIADKY KAŠTIEĽA BETLIAR

Zažite neopakovateľnú atmosféru letných večerov v poľovnícko-reprezentačnej rezidencii jedného z najvýznamnejších rodov Uhorska, Andrássyovcov. Radi Vás privítame v kaštieli Betliar každú júlovú sobotu v neobvyklom čase pred západom slnka, o 20.00, na večerných prehliadkach na tému zaujímavostí zo života aristokracie. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor:

Pozvánka - zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 06.júla 2020 (pondelok) so začiatkom o 17,00 hod. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Gemerská Poloma

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch júl až september 2020 bude v katastrálnom území obce Gemerská Poloma vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri
výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli obce celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor:
Súľovský potok odpad

Čistenie Súľovského potoka a jeho okolia

Z dôvodu veľkého znečistenia Súľovského potoka od komunálneho odpadu a plastov v časti od starého kúpaliska po ústie do rieky Slanej, obec pristúpila k vyčisteniu potoka a okolia. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: LB

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor:
čučoriedka

Ponuka čučoriedok

Čučoriedka lesná je jedna z najzdravších a najchutnejších voľne rastúcich plodín na svete. Čučoriedky boli všeliek našich starých rodičov, nazývaným aj čiernym zlatom. Teraz si čučoriedky môžete objednať  a nechať doviesť aj Vy. celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor:

Opatrenia pre všetkých chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje o opatreniach, ktoré boli vydané vo veci zabezpečenia kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v nekomerčných chovoch - drobnochovoch vrátane chovov s jednou ošípanou. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor:

OZNAM

Úprava stránkových hodín od 01.júna 2020 do odvolania celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
do kanalizácie nepatrí

Kanalizácia nie je odpadkový kôš !

Kvôli nedbanlivosti niektorých občanov v našej obci musíme denne čistiť čerpadlá a upchaté filtre na stanici čistiarne odpadových vôd, preto vás prosíme, aby ste do verejnej kanalizácie nehádzali:

1. hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, obrúsky a podobne – tento odpad spôsobuje upchávanie čerpadiel a filtrov.

2. chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadru, lepidlá, motorové oleje, mazadlá, znečistený benzín, naftu a rôzne iné chemikálie – tento odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické reakcie sprevádzané vývojom plynov, čo môže byť vzhľadom na uzavretý systém kanalizačných rúr zdraviu a životu nebezpečné, tiež môže zapríčiniť vznik nerozpustných usadenín.

3. biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, trávu, záhradný odpad, seno, slamu, hnojovicu a podobne – tento odpad priťahuje do kanalizácie hlodavce.

4. nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, gumu, kovy, konzervy, plechovky, handry a podobne – upchávajú kanalizáciu, zmenšujú profil, vytvárajú rôzne bariéry a prekážky v kanalizačných rúrach.

Uvedené veci ľudia často z nevedomosti, nezodpovednosti, ľahostajnosti či pohodlnosti vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby sa ďalej zamysleli nad dôsledkami svojho konania. Nielenže ohrozujú funkčnosť svojich kanalizačných prípojok, ale aj funkčnosť celej siete verejnej kanalizácie. Zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie tým, že sa musia odstraňovať rôzne havarijné stavy upchatých potrubí, čerpacích staníc atď. Tiež môže byť ohrozený správny chod biochemického procesu na ČOV pri čistení odpadových vôd, čo už môže mať priamy vplyv na zachovanie kvality životného prostredia, na čom má záležať každému jednému z nás.
Chceme sa poďakovať všetkým obyvateľom obce, ktorí tieto usmernenia od počiatku riadne dodržiavajú.

Apelujeme na uvedomelosť vás občanov a vyzývame vás, aby ste do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu. Iné do kanalizácie nepatrí.

Mgr. Lillian Bronďošová
starostka obce celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor:
podvody na senioroch

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami pod vymyslenými legendami a domácim násilím v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19

Policajný zbor aj v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:
obr

PRÁZDNINOVÝ REŽIM v prímestskej doprave od 18.05.2020

S účinnosťou od pondelka 18. mája 2020 bude na základe
rozhodnutia Košického samosprávneho kraja v prímestskej
autobusovej doprave odvolaný mimoriadny cestovný
poriadok a prímestská autobusová doprava bude
premávať podľa prázdninového cestovného poriadku celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor:
a1

75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Vážení spoluobčania !
Pripomíname si 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Vojny, ktorá hlboko zasiahla do bežného života každého jedného človeka. Je nemožné obyčajnými slovami opísať toto megamnožstvo ľudských tragédií a utrpenia, ktoré sa postupom času stáva čoraz vzdialenejšie pre mladú generáciu, ktorá vďaka Bohu vojnové šialenstvo nikdy nezažila a pevne verím, že ani nezažije. Dnes vzdávame holt a úctu všetkým padlým vojakom, partizánom..... hrdinom, ktorí obetovali to najcennejšie čo mali, svoj život, pre nás, pre našu šťastnú budúcnosť. Nech vence, ktoré sme položili k pomníkom na námestí SNP, na Kurtákovej a na Flóse sú znakom vďaky a úcty nás, obyvateľov Gemerskej Polomy.

celý text

ostatné | 8. 5. 2020 | Autor: LB

Obchodná verejná súťaž - oznámenie o výsledku

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma nachádzajúce sa v k. ú. Gemerská Poloma evidované na Liste vlastníctva č. 1045 celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
korona

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 (v piatok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
zápis

On-line zápis do Materskej školy v Gemerskej Polome na šk. rok 2020/2021

Milí rodičia, stiahnite si žiadosť,
vyplnenú ju odošlite na adresu: msgpoloma@gmail.com
celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:

COVID-19 : Informácia o aplikácii

Upozorňujeme na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor:

Obecné zastupiteľstvo bez verejnosti - 05.05.2020 o 17,00 hod.

Vážení občania,
dňa 05.05.2020 o 17,00 hod. sa uskutoční 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktoré sa v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 sa obecné zastupiteľstvo uskutoční bez účasti verejnosti. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor:

Domáce násilie

Momentálna situácia nie je jednoduchá. Obzvlášť chceme upozorniť na domáce násilie, ktoré v dôsledku izolácie narastá v mnohých domácnostiach. Nárast telefonátov na linky pomoci je za posledné obdobie o 10% vyšší.

U detí sa objavujú suicidálne myšlienky. Týrané sú omnoho viac aj ženy, matky. celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor:
test

Testovanie COVID-19 aj v našej obci

Štát pokračuje v testovaní obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na ochorenie COVID-19. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:
korona

Nové opatrenie týkajúce sa nosenia rúšok – je účinné od dnes, 21.4.2020

Týka sa zákazu vychádzania a pobytu na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest - stanovuje zároveň viaceré výnimky napríklad deti do 2 rokov, pobyt v prírode osobami z jednej domácnosti (so súčasným odstupom 20 metrov od iných osôb), osoby z jednej domácnosti v uzavretom motorovom vozidla, atď – prikladáme Vám plné znenie v prílohe. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:
korona

Nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia!

Ide o sériu nových opatrení, ktoré vplynuli zo záverov z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020, týkajúce sa opatrení platných od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:

Architektonická štúdiu 16 bytových jednotiek v obci Nižná Slaná

Vážení občania, predstavujeme Vám architektonickú štúdiu 16 bytových jednotiek v obci Nižná Slaná.

V prípade záujmu a bližších informácií o nájomné bytové jednotky kontaktujte starostu obce Nižná Slaná  Tibora Jergu na tel. čísle 0918 837 818  a obecný úrad v Nižnej Slanej na tel. čísle 058/788 3121.  celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:
call

Infolinky KSK_COVID-19

V súvislosti so šírením nákazy koronavírusu sa Košický samosprávny kraj snaží maximálne ochrániť jeho obyvateľov, aby sa ich toto ochorenie dotklo čo najmenej. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:
bus

Obmedzenie dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja bude od piatka 10. apríla 2020 do pondelka 13. apríla 2020 (vrátane) zastavená prevádzka na všetkých prímestských autobusových linkách dopravcu eurobus, a.s. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
požiar

Vyhlásenie času nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 06.04.2020 od 12:00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Ako sa mám chrániť pred koronavírusom

leták + manuál, ako sa chrániť pred korona vírusom v rómskom jazyku celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
seniori

SENIORI, SME TU PRE VÁS !

Povedzme STOP podvodníkom celý text

ostatné | 5. 4. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná