Sviatok

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:673
TÝŽDEŇ:3250
CELKOM:1102017

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ GEMER 

Jedálny lístok

Kontakt

Športové kluby v obci

futbalový klub

Stránky šachového klubu

Stránky ŠSK Gemerská Poloma

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

Navigácia

Obsah

Kanalizácia Gemerská Poloma - I. a II. stavba - postup pri napojení domácnosti

Typ: náš tip
Vážení občania, pre zjednodušenie napojenia Vašich domových prípojok na kanalizačnú sieť pripájame ešte niekoľko informácií.

Kontakt na osoby, ktoré zabezpečujú výkopové práce:
 

Ing. Vladimír Maduda: 0905 478 120

Jozef Lapšanský: 0910 695 505

Ján Fafrák: 0915 120 415

Mgr. František Kerekeš: 0907 191 998

 

     

Postup pri realizácii výstavby domovej prípojky

 1. krok
 1. krok
 • vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby (doniesť na obecný úrad) spoločne s prílohami:
 • list vlastníctva (postačuje kópia stiahnutá z www.katasrerportal.sk)
 • písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú osobu,
 • jednoduchý technický opis (je súčasťou tlačiva Ohlásenie drobnej stavby),
 • jednoduchý situačný výkres (dokresliť do mapky napr. podľa priloženého vzoru),
 • súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby (je súčasťou tlačiva Ohlásenie drobnej stavby),
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca,
 • vyjadrenie - súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností v prípade, že tieto budú výstavbou dotknuté, napr. výkopom spoločnej kanalizačnej prípojky, prechodom prípojky cez susedný pozemok (je súčasťou tlačiva Ohlásenie drobnej stavby),
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou,
 • poplatok za vydanie ohlásenia je v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – Položka 60a, písm. c), bod 2. vo výške 10,- € pre fyzickú osobu a vo výške 30,- € pre právnickú osobu (platí sa pri podaní Ohlásenia drobnej stavby na obecnom úrade).
 1. krok
 • Stavebný úrad = obec vydá súhlasné stanovisko (prípadne povolenie) k výstavbe domovej prípojky.
 1. krok
 • Ak bude kanalizačná prípojka vybudovaná až k miestu napojenia (revízna šachta), tak pred jej napojením na kanalizáciu je potrebné požiadať obecný úrad o vykonanie kontroly kanalizačnej prípojky. Poverený pracovník skontroluje, či je prípojka vybudovaná v súlade so všetkými podmienkami a spíše Zápis o vykonaní kontroly. Pokiaľ bude prípojka spĺňať všetky náležitosti, tak vydá súhlasné stanovisko.
 1. krok
 • Vydaním súhlasného stanoviska v Zápise z kontroly kanalizačnej prípojky vstupuje do účinnosti zmluva, ktorú máte podpísanú s obcou a môžete dokončiť napojenie sa do kanalizácie a začať odvádzať splaškové vody z vašej domácnosti.

 


Prílohy

Vytvorené: 6. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2016 04:48
Autor: s