Navigácia

Obsah

Kosenie verejných priestranstiev

Typ: ostatné
kosenieVážení občania.
Vplyvom viacerých okolností, no predovšetkým neracionálneho hospodárenia so štátnym rozpočtom s priamym dopadom na hospodárenie samospráv, aj naša obec už počas dlhšieho obdobia musela pristúpiť k razantným úsporným opatreniam.

V posledných rokoch obec sa opakovane snažila v rámci svojich možností v čo najlepšom rozsahu zabezpečiť kosenie verejných priestranstiev, t. j. ulíc, parkov ako aj cintorínov vrátane okolia hrobových miest, čím v podstate nahrádzala povinnosť vlastníkov hrobových miest. V tomto roku sú negatívne a neracionálne dopady opatrení štátu na samosprávy tak zásadné, že naša obec nie je schopná zabezpečiť kosenie verejných priestranstiev v takom rozsahu ako uplynulé roky.

Preto vás chcem úctivo požiadať, milí Polomci,  o pokosenie tzv. zelených pásov na Vašej ulici pred vašimi bránami, rodinnými domami, resp. predzáhradkami, ktoré v minulosti udržiavala obec.

Súčasne mi nedá úprimne sa poďakovať tým občanom, kde obec kosenie ulíc nezabezpečuje už dlhodobo, nakoľko si ich sami iniciatívne občania zabezpečujú sami.

Verím, že toto náročné obdobie spoločne zvládneme. Ďakujem vám za pochopenie a spoluprácu pri zveľaďovaní našej obce.

 

Mgr. Lillian Bronďošová

starostka obce


Vytvorené: 22. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2023 12:35
Autor: