Navigácia

Obsah

nové knihy

Typ: Knižnica
Nový prírastok kníh v obecnej knižnici: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ a obec Gemerská Poloma.

Nový prírastok kníh v obecnej knižnici: „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ a obec Gemerská Poloma.

 

Obecná knižnica v Gemerskej Polome realizuje projekt akvizície knižničného fondu z rozpočtu poskytovateľa Fondu na podporu umenia vo forme dotácie. Z finančných prostriedkov poskytovateľa sme nakúpili knihy za 1000,00 EUR a z finančných prostriedkov obce v hodnote 225,94 EUR. Vo fonde knižnice došlo k prírastku 126 knižničných jednotiek. Názov projektu je „Svet kníh ostrov pokladov“, ktorého cieľom je nakúpiť knihy do knižničného fondu Obecnej knižnice v Gemerskej Polome, a to za účelom aktualizácie knižničného fondu, skvalitnenia knižnično-informačných služieb, celoživotného vzdelávania širokej verejnosti a vytvorenia kvalitnejších podmienok pre podporu čítania u detí a mládeže, a tým vytvárať  pozitívny vzťah ku knihám. Nákup nových kníh realizujeme na základe ponuky na knižnom trhu, finančnej dostupnosti, požiadaviek používateľov, ako aj na základe pravidelného monitoringu odporúčanej literatúry pre žiakov základných a stredných škôl, monitoringu vysokoškolského štúdia nových vedných odborov študentov navštevujúcich obecnú knižnicu, monitoringu vychádzajúcich knižných noviniek na knižnom trhu.

 

 


Vytvorené: 21. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2017 23:05
Autor: dc.