Navigácia

Obsah

Otvorenie Obecnej kompostárne v Gemerskej Polome

Typ: ostatné
kompost Vážení spoluobčania !
Naša obec v rámci projektu implementovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaného Európskou úniou ukončila výstavbu obecnej kompostárne umiestnenej v priestoroch pred družstevným hnojiskom Pri Kríži.


Kompostáreň bude pre občanov otvorená zatiaľ dva dni v týždni, a to každú stredu a každú sobotu od 14.00 hod. do 16. 00 hod.. Prvý krát sa brána obecnej kompostárne pre občanov otvorí dňa 10. mája 2023, pričom odovzdanie odpadu je pre občanov bezplatné.

Zodpovedný zamestnanec prítomný na kompostárni prevezme vami dovezenú komoditu určenú na kompostovanie, skontroluje jej obsah, určí miesto jej uloženia v rámci objektu kompostárne a zaznamená jeho množstvo a pôvodcu odpadu.

Do kompostárne môžete doviezť všetok záhradný odpad, trávu, lístie, seno, slamu, burinu bez kamenia, piliny, hobliny, drevnú štiepku, odrezky z rastlín, VYCHLADNUTÝ popol z uhlia a dreva, konáre, odrezky a zbytky z rastlín.

Žiadame občanov, aby do kompostárne nevyvážali iné druhy odpadov ako boli vymenované. Súčasne žiadame, aby boli jednotlivé odpady od seba riadne oddelené, t. j. predovšetkým, aby neboli zmiešané konáre a odrezky stromov, ktoré sú ešte určené na štiepkovanie s iným biologickým rozložiteľným odpadom. Do kompostárne nebudú prijaté ani odpady, ktoré budú zmiešané s inými nekompostovateľnými odpadmi ako napríklad komunálnym odpadom, sklom, kamenivom, plastovým odpadom a podobne.

Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali prevádzkové hodiny kompostárne, kedy bude otvorená aj železná rampa Pri kríži a neukladali svoj odpad pred objekt kompostárne ani na iné verejné priestranstvá na území obce, nakoľko sa tým dopúšťajú priestupku. V rámci obce je niekoľko miest, kde občania z nejakých nevysvetliteľných príčin ukladajú biologicky rozložiteľný odpad. Obec mieni takéto konanie po otvorení obecnej kompostárne zásadne riešiť v priestupkovom konaní so zverejnením mien ich pôvodcov.

Súčasne oznamujeme, že na parkovisku pri Konopiskách (vedľa  Hlavnej cesty) obec dočasne pristavila prikrytý modrý veľkokapacitný kontajner určený na umiestnenie biologicky rozložiteľného odpadu pre občanov, ktorí nemajú možnosť sa svojho odpadu zbaviť prevozom do kompostárne. Tento kontajner je výlučne určený na pokosenú trávu, burinu zo záhrad bez kamenia, lístie, piliny, drevené hobliny a štiepku. Do kontajnera je prísne zakázané umiestňovať iný odpad ako napríklad konáre, domový komunálny odpad a ďalšie. Kontajner je pod kamerovým systémom a nevhodné nakladanie s odpadmi, resp. umiestňovanie iných nevhodných druhov odpadov, ktoré by znehodnocovali proces jeho kompostovania, je prísne zakázané.

V prípade nejakých otázok odporúčame kontaktovať zamestnancov obecného úradu, ktorí vám poskytnú bližšie informácie alebo odpovede na vaše otázky.

 

 


Vytvorené: 6. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2023 20:19
Autor: