Sviatok

Meniny má Miloš, Miloň, Selma,

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 25
TÝŽDEŇ: 1450
CELKOM: 973533

STRAVOVANIE V OBCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

1Jedálny lístok

Kontakt

KUCHYŇA A JEDÁLEŇ GEMER 

Jedálny lístok

Kontakt

Športové kluby v obci

futbalový klub

Stránky šachového klubu

Stránky ŠSK Gemerská Poloma

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

Navigácia

Obsah

Slávnosť posviacky farského erbu a tabule kňazov, ktorí vo farnosti pôsobili

Typ: ostatné
V nedeľu 22.8.2021 sme v Rímskokatolíckej farnosti Gemerská Poloma prežívali veľkú udalosť – slávnosť posvätenia farského erbu a tabule kňazov, ktorí vo farnosti pôsobili.

Po prípravách, ktoré nám zabrali niekoľko týždňov a mnohých prekážkach, ktoré sme museli prekonať, napokon nadišiel Bohom požehnaný deň. Slávnosť začala sv. omšou.  Hlavným celebrantom bol rožňavský dekan Štefan Kosturko. Spoločne so spolubratmi – polomským farárom Štefanom Magutom a vzácnym hosťom, kňazom Ľudovítom Jurekom – slávnostne vstúpil do chrámu za zvuku zvonov so sprievodom, ktorý bol tvorený miništrantami a veriacimi nesúcimi erb farnosti, heraldickú listinu a tabuľu kňazov. Votívna sv. omša o sv. Jozefovi, ktorý je patrónom našej farnosti, bola sprevádzaná nádhernými omšovými piesňami za hudobného doprovodu. Počas bohoslužby sme si mohli tiež vypočuť veľmi pútavú kázeň pána farára Jureka. Tá bola zameraná aj na skutočný dôvod nášho bytia, čím výnimočným spôsobom oslovil prítomných. Po svätom prijímaní nadišiel akt posvätenia erbu a tabule. Pri príležitosti tejto slávnosti bola vytvorená aj modlitba za farnosť, ktorú dostali všetci prítomní a môžu sa ju modliť pri súkromnej pobožnosti.

Následne pokračoval program v neďalekej sále Kultúrneho domu, kde sme si vypočuli odborné slová pána heraldika Mareka Gilányiho o postupnom vývoji nášho erbu až po finálny návrh. Rovnako predstavil jednotlivé atribúty, ktoré erb zobrazuje. Píla a ľalia umiestnené na ňom odkazujú na patróna sv. Jozefa, tri zlaté gule zase symbolizujú patróna predchádzajúceho farského chrámu – sv. Mikuláša. Červené pozadie bolo zvolené na základe skutočnosti, že v rámci farnosti sme mali chrám, ktorý niesol patrocínium mučeníka. Konkrétne sa jednalo o Kostol sv. Štefana Prvomučeníka v Malej Polome.

Je ťažké si uvedomiť, akú milosť sme od Nebeského Otca dostali. Bol nám daný erb. Skutočný význam erbu vystihuje nasledujúci výrok: „Erb, to je to čo všetkých spája a zjednocuje. Erb je symbol, ktorý niečo vyjadruje.“ Práve farský erb vyjadruje spojenie nás všetkých, farníkov z Gemerskej Polomy, Betliara, Henckoviec, Nižnej Slanej a Kobeliarova. Sme jedno spoločenstvo, jeden ľud, ktorý má zachovávať pravé hodnoty: pokoj, súdržnosť a najmä lásku – k blížnemu a k nášmu pánovi. Boh nám toto spoločenstvo na čele s duchovným otcom daroval, a preto je našou povinnosťou si tento dar nesmierny ctiť.

V prezentácii ďalej pokračoval študent Samuel Sebastián Očkaík, ktorý priniesol informácie o jednotlivých kňazoch farnosti, ktorí  sú  zaznamenaní na spomínanej tabuli. Veríme, že touto tabuľou sme im všetkým vzdali úctu a vďaku za ich nenahraditeľnú službu. Medzi duchovnými bol spomenutý aj Štefan Klátik jediný známy rodák z farnosti, konkrétne z Veľkej Polomy. Štefan Klátik sa tu nielen narodil a pôsobil, ale napokon vo Veľkej Polome aj zomrel a bol pochovaný. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii aj o Štefanovi Bednárikovi. Tento kňaz je najdlhšie pôsobiacim duchovným vo farnosti, slúžil tu až neuveriteľných 46 rokov!

Na záver bolo pre všetkých pripravené agapé, pri tom sa podával mimoriadne chutný guláš, ktorý pre nás s láskou navaril pán Jozef Kovalčík s pomocou pána Martina Antala. Podľa viacerých farníkov to bol najlepší guláš v ich živote. Podávali sa aj koláče rôzneho druhu, ktoré upiekli šikovné farníčky. Keďže slovo agapé označuje hody lásky, veríme, že toto pohostenie okrem posilnenia tela slúžilo aj pravému zmyslu, ktorý je v cirkvi zakotvené už od obdobia prvých kresťanov.

Napriek tomu, že sme počtom veriacich malá a chudobná farnosť, náš pán nás obdaril toľkými milosťami, aby sa slávnosť vydarila, aby sa oslávilo jeho presväté meno v nás, v našich životoch a v našej farnosti. Naša slávnosť skončila, ale životy pokračujú. Tak ako povedal pán farár Jurek, dôležité a podstatné v našom bytí je to večné a nie pominuteľné. Sme ľudia s chybami, nedokonalosťami, rozdielnymi názormi. No, to čo nás spája je večná láska. Preto dajme Krista na prvé miesto, aby sme ho nikdy nemuseli opustiť, a aby sme, tak ako je napísané v modlitbe za farnosť, „aj v terajších ťažkých časoch obstáli a aby sa v nasledujúcich rokoch postupne zmenila tvár našej farnosti, čím by mohla prekvitať lepšie k Jeho sláve.“ Amen.

 

Na záver, by sme sa touto cestou chceli ešte raz za všetko poďakovať v prvom rade nekonečne milujúcemu Bohu. Zo srdca ďakujeme všetkým farníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní slávnosti i týmto sponzorom: Obci Gemerská Poloma, Pohrebnému podpornému združeniu Gemerská Poloma a pánovi Pavlovi Petergáčovi. Ďakujeme aj nižšie menovaným významným hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a vo výraznej miere obohatili túto slávnosť: ThLic. Štefan Kosturko, kanonik h. c., dekan rožňavského dekanátu; JCLic. Ľudovít Jurek;  Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD., významná historička a archivárka v biskupskom archíve v Rožňave; Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce Gemerská Poloma; Mgr. Mariana Moravčíková, kantorka; Mgr. Marek Gilányi, heraldik a autor nášho erbu.

Farníci z farnosti Gemerská Poloma


Vytvorené: 25. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2021 06:43
Autor: