Navigácia

Obsah

Záškoláctvo

Typ: ostatné
záškoláctvo Riaditeľstvo Základnej školy Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome a Obec Gemerská Poloma vám oznamuje, že odo dňa 01.01.2023 došlo k významnej zmene v posudzovaní neospravedlnených hodín žiakov základných škôl a predškolákov materských škôl plniacich si povinnú školskú dochádzku.

OZNÁMENIE - NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, 

že v zmysle novej úpravy zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v prípadoch, ak žiak alebo dieťa vymešká:

  1. v období od 01.01.2023 – 16 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci; alebo
  2. v období od 01.09.2022 – 60 a viac neospravedlnených hodín v školskom roku

je  povinnosťou obce uložiť zákonným zástupcom dieťaťa za  priestupok záškoláctva pokutu.

Minimálna sadzba pokuty určená zákonom je 30,- Eur za takto vymeškané hodiny a 16,- Eur za trovy konania pre každého zákonného zástupcu dieťaťa.

Znamená to, že v prípade oboch zákonných zástupcov je to spolu minimálne 92,- Eur pokuty za priestupok záškoláctva jedného dieťaťa, ktorú je obec zo zákona povinná uložiť a vymáhať.


Vytvorené: 24. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2023 16:18
Autor: