Navigácia

Obsah

Zo Súľovského potoka si „niekto“ robí skládku odpadu

Typ: ostatné
Vážení občania, nie tak dávno, na Deň Zeme, sme zorganizovali dobrovoľnú brigádu a vyčistili sme náš Súľovský potok od odpadkov.

Neskutočné množstvo umelohmotných fliaš, plechoviek, šatstva, kobercov, hračiek, sklených fliaš, stavebného odpadu, pokosenej trávy, konárov, lístia, použitých detských plienok alebo čohokoľvek iného, sme pozberali v koryte a na brehoch potoka od starého kúpaliska až po ústie, kde sa Súľovský potok vlieva do rieky Slanej.

Ten „niekto“, kto robí z nášho potoka skládku odpadu, je občanom našej obce a zrejme neovláda, na čo slúži zberná nádoba. Je to Polomčan, ktorý bez akejkoľvek zábrany a svedomia hádže do vody alebo na breh Súľovského potoka všetko to, čo tam nepatrí.

Vyzývam všetkých občanov našej obce, tiež občanov, ktorých nehnuteľnosti priamo susedia s naším potokom, aby miesta za svojím plotom v blízkosti potoka v rámci svojich možností udržiavali v poriadku. Súčasne upozorňujem, že každý občan, ktorý svoj biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad alebo iný odpad hádže do vodného toku alebo ukladá na jeho breh, sa dopúšťa priestupku. A to aj keby sa to snažil odôvodniť ochranou svojho majetku, alebo obdobným konaním susedného vlastníka z druhej strany brehu potoka.

Žiadam Vás a prosím zároveň, milí spoluobčania, ak ste svedkom takéhoto činu, nebuďte ľahostajní a oznámte to na obecný úrad. Zámerom obce nie je občanov pokutovať, tým hlavným zámerom obce je, aby sme nemuseli pri pohľade do vodného toku odvracať zrak alebo sa pred nami samými či návštevníkmi našej obce hanbiť. Aj keď si plne uvedomujem obavy niektorých z Vás, využívanie rôznych druhov odpadov na tento účel je nie len neprípustné ale aj nedôstojné. Voda vždy znamenala a bude znamenať život.


Vytvorené: 28. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 7. 2022 7:48
Autor: