Navigácia

Obsah

Evanjelický kostol a.v.

Utorok, 21 Apríl 2009 Napísal Administrator

Kostol je situovaný v časti obce Veľká Poloma na kopci vedľa štátnej cesty vedúcej do Spišskej Novej Vsi. Obostavaný je zástavbou rodinných domov a súčasťou areálu pri kostole je fara. Klasicistická tolerančná stavba z ruku 1784. Vstupné dvere drevené, jednokrídlové so segmentovým záklenkom. Hlavný vstup do lode je cez podvežie zaklenuté valenou klenbou. Z podvežia vedú úzke točité murované vretenové schody s drevenými nástupnicami do veže odkial je výstup na emporu. Loď je zaklenutá dvomi poliami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi hladko do steny.  Fasáda lode je zdobená lizénovým ránovaním, podstrešnou profilovanou rímsou, okná sú zdobené ostupujúcim tenkým štukový rámom s klenáčikom vo vrchole. Loď je zastrešená sedlovou strechou v závere ukončenou miernou maľbou. V závere hrebeňa je drobná vežička z medeného plechu /sanktusník/. Vysoká predstavaná veža je situovaná do štítového priečelia. Je upravená v historizujúcom pseudorománsko- gotickom slohu so sedlovým portálom, poloblúkovými združenými oknami, oblúčkovým vlysom, kruhovým oknom, polkruhovým oknom  a pod. Veža je zastrešená vysokým štíhlym pseudogotickým ihlancom. V roku 1997 bola vymenená konštrukcia veže a krytina za nový materiál – medený plech.

- Architektonické a výtvarné prvky: pruské klenby, valená klenba, česká placka, štuková výzdoba klenieb
- Remeselné prvky: latkové dvere s nitovaním, štuková pseudorománsko – gotická štuková výzdoba fasády, sanktusník z medeného plechuVytvorené: 15. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 14. 7. 2016 07:18
Autor: Administrátor