Navigácia

Obsah

Názvy starých dvorov na území obce Gemerská Poloma

odkaz na mapu

Vážení obyvatelia obce Gemerská Poloma! Cieľom tejto mapy je Vám ako aj budúcim generáciám priblížiť staré názvy dvorov na území obce. Tie významnou mierou odkazujú na prenádhernú históriu dediny a udalosti i osobnosti, ktoré sa k nej viažu. Mapa síce primárne predstavuje najstaršie dvory na území obce, no sú v nej uvedené aj niektoré novšie. Nie je vylúčené, že sa budú ešte dopĺňať aj ďalšie v častiach obce, ktoré doposiaľ neboli spracované. Body sú rozdelené do dvoch hlavných kategórii - dvory vo Veľkej Polome a Dvory v Malej Polome. Toto členenie odkazuje na historické členenie dnešnej dediny. Pri každom bode môžete vidieť fotografiu v súčasnosti (2021), pri niektorých dvoroch aj ich minulý obraz. Okrem toho niektoré dvory ponúkajú i zaujímavé informácie, ktoré sa k nim viažu. Je nutné poznamenať, že daná mapa nie  je ani zďaleka hotová. Množstvo vecí sa môže ešte doplniť. Preto aj každý z Vás má príležitosť svojou čiastkou prispieť informáciami alebo fotografiami ku niektorému dvoru, ktoré sa nám nepodarilo dohľadať. Môžete tak učiniť prostredníctvom emailu dvorygp@gmail.com. Tým pádom sa názvy, ako i udalosti k dvorom viažuce môžu meniť resp. dopĺňať a zdokonaliť túto mapu. Ďakujeme a prajeme Vám príjemnú prehliadku našej obce!

 

Autor: Samuel Sebastián Očkaík