Navigácia

Obsah

Slávni rodáci

 

 

 

Peter Madáč

Peter Madáč (1729 – 1805)

Dňa 28. februára 1729 sa narodil vo Veľkej Polome (teraz Gemerská Poloma) Peter Madáč, doktor medicíny, fyzikus Gemerskej župy. Pochádzal z chudobnej a rodom nízkej rodiny, otca mal neurodzeného ale dobrého presláveného roľníka a kočiša z Veľkej Polomy. Matka sa za slobodna volala Hatvaníková, obaja rodičia boli skromní, presvedčení evanjelici, v práci trpezliví, snažiaci sa o počestnosť a jednoduchosť.

Keď Peter dosiahol patričný vek, sám požiadal o prijatie na katolícku školu. Učiteľ Jankovič mu poskytol základné vzdelanie. Keďže cítil byť evanjelickým duchovným, roku 1739 odišiel na evanjelickú školu v Hornej Slanej. Tu našiel učiteľa Stehlu, aritmetiku študoval u Oláha a gramatiku ho učí Ursíny. Roku 1743 odišiel do Štítnika. Tam pod vedením slávneho Tubelu študoval gramatiku, latinu a katechetiku. Keď si obľúbil literatúru a význam nemčiny, odišiel na gymnázium do Kežmarku, kde študoval poetiku, gréčtinu, zemepis, históriu a rečníctvo až do r. 1747. Neskôr študoval na reformátorskom gymnáziu v Debrecíne a pozdejšie v Levoči. Popri štúdiu sa venoval astronómii a skúmal vplyv nebeských obežníc na matky, pridájajúce dieťa. To zapríčinilo, že sa odklonil od teológie ku medicíne. Po štúdiách v poľskej Vratislave sa usadil na dlhšiu dobu vo Wittembergu. Tu na akadémii dňa 23. augusta 1770 získal titul Doktor medicíny.

Po obdržaní najvyššieho titulu sa vrátil do svojho rodného kraja, na Horný Gemer. Svoju činnosť vykonával na popredných miestach v Rožňave a najmä v Štítniku. Skoro na to ho pozvali do Liptova za lekára. V máji 1773 uzavrel manželstvo s Máriou Križárovou zo Štítnika. Narodili sa im dvaja synovia, ktorých dal vyštudovať a Daniel sa stal chirurgom, Samuel lekárnikom. Tretieho syna opustil. keď chlapec študoval v Bratislave. Staršiu dcéru vydal za slávneho pána Andreja Zvaru, V.D. ministra v Hrušove a najmladšiu dcéru Katarínu ponechal matke. Osem detí im zomrelo.

V roku 1774 vo februári poslal na trnavskú univerzitu dizertačnú prácu z práva a privilégií, ktorú aj verejne obhájil. Prácu „Teória príbuzných prvkov v chémii“ poslal významným osobnostiam Liptovského magistrátu. Po dvoch rokoch na Liptove, prijal v r. 1776 pozvanie do Malohontského dištriktu, kde účinkoval ako lekár a lekárnik, pričom musel zanechať svoje pokusy z fyziky a chirurgie. V obidvoch profesiách poskytol ľuďom veľkú pomoc. Peter Madáč zomrel 24. novembra 1805 odpoludnia o 14.00 hodine na chorobu pľúc.

Kniha o Petrovi Madáčovi (2013)

1    2    3

4       5      6