Navigácia

Obsah

meno prevádzkovateľa: Janka Ciberajová

názov firmy: ESPRESSO OÁZA

adresa: Námestie SNP 210, 049 22 Gemerská Poloma

kontakt: 0905 742 206

 

otváracia doba

po - pi:    16,00 - 22,00

sobota:   16,00 - 24,00

nedeľa:  16,00 - 22,00

 

 

20 ROKOV, pre jedného veľa, pre druhého málo...

Pani JANKA CIBERAJOVÁ, podnikateľka, kamarátka, naša rodáčka oslavuje dvadsiate jubileum svojej úspešnej podnikateľskej kariéry... Áno, úspešnej, pretože vybudovať si firmu a udržať ju 20 rokov funkčnú, ponúknuť ľuďom ráno čerstvý chlieb, prácu, zaúčať absolventov na praxi, je v dnešnej dobe mimoriadny úspech založený často na nadľudskom úsilí.

Janka Ciberajová

Bolo spásonosným a prínosným rozhodnutím pani Janky začať podnikať a otvoriť prevádzku Potraviny, ako aj Lahôdky, terajšie Esspreso OÁZA. Možno si ani sama neuvedomila, ale smerovaním svojej práce ponúkla mnohým pracovné príležitosti, veľa študentov si k nej našlo cestu pri vzdelávaní, pretože obe prevádzky pani Janky sa stali poskytovateľom odbornej praxe žiakom stredných odborných učilíšť.

Okrem podnikateľských aktivít sa pilne venuje aj kultúrnym podujatiam, spomeňme Polomský kotlík, rôzne akcie pre deti a mládež, rodinné posedenia či spoločenské podujatia, pri ktorých srší náramnou energiou a entuziazmom. Vo svojich prevádzkach pestuje príjemnú atmosféru nielen pre zákazníkov, ale aj zamestnancov. Je to človek, ktorého charakterizuje citát: „Prijímanie naplňuje ruky, ale dávanie napĺňa srdce“.

Touto cestou by som jej rada poďakovala v mene všetkých zamestnancov za jej ochotu, ľudskosť, ústretovosť, úprimné rady, empatiu, otvorený prístup k problémom iných. Do ďalších rokov prajem hlavne pevné zdravie, veľa elánu a chuti pri príprave ďalších akcií, ktoré pozdvihnú nielen kultúrnu úroveň obce ale dajú pocit spolupatričnosti všetkým Polomcom.

Mgr. Alena Grešková

 

Janka Ciberajová

S JANKOU CIBERAJOVOU trocha netradične

 

Kto by ju nepoznal - je všade kde sa niečo deje, srší nápadmi a s každým si má čo povedať. Je srdcom ako sa vraví pravou obchodníčkou. Nie vždy všetko vyjde, ale nepoloží ju to - naopak poučí sa a ide ďalej. Je v tom talent, skúsenosti a radosť zo života.

 

Prečo si sa rozhodla podnikať v tejto oblasti, mala si po kom zdediť tento talent podnikania?

Aby som to od začiatku zhrnula - vyučila som sa v odbore predavač elektrotechnického tovaru čierna technika (televízory, rádia, ozvučovacia technika, amatérsky tovar) a podobne, kde som aj pracovala. Večernou formou som si doplnila vzdelanie - obchod a podnikanie.

 

Spomínaš si na okamih, keď si si uvedomila, že podnik bude Tvojim ďalším údelom?

Po roku 1993 sa rušil náš podnik Domáce potreby Prešov, tak som prijala ponuku istej firmy pracovať ako vedúca predajne potravín tu na dedine. Za krátku dobu firma zanikla a predajňu na dedine získala Rožňavská mliekareň, ktorá v júni 1997 tiež zanikla. Vtedy prišla ponuka od vedenia mliekarne, aby som si obchod kúpila ... nemala som potrebné financie. Rozhodovanie bolo veľmi ťažké, veď skoro 2 mil. v SK bolo veľmi veľké peniaze. Rodičia a sestra Táňa, tetky aj priatelia mi finančne pomohli. Keď som sa spoliehala, že môj muž dobre zarábal, že sa bude dať splácať dlh, tak v apríli 1998 mal cievnu príhodu a od vtedy má ďalšie zdravotné problémy. Stal sa invalidným dôchodcom s málom peňazí. Asi vtedy som si uvedomila, že čo ma čaká, čo je to nemať a musieť mať... zabezpečiť chod predajne, aby bolo dostatok tovaru, aby ľudia prichádzali a sa vracali na nákup.


Aj keď nie všetko okolo podnikania bolo veselé, vždy sa javíš ako veselý človek a znalá svojej práce, je to len navonok, či skutočnosť, alebo ako to funguje v praxi?

Veľmi ťažko som  prijala fakt, že to nebude ľahké, že som na všetko ostala v podstate sama. Nebála som sa zabezpečiť tovar, získala som si veľmi dobrý kredit u dodávateľa.  Opäť som si doplnila vzdelanie o výučný list kuchár čašník, keďže som nemala potrebné vzdelanie. Keď sa vrátim k potravinám, po ťažkom rozhodovaní (kvôli zdravotnému stavu manžela), rozhodla som sa dať potraviny do prenájmu. Tie aj dnes prosperujú. Nechala som si Espresso Oáza, ktoré momentálne prevádzkujem a snažím sa aj s Alenou Greškovou vymýšľať rôzne akcie v obci a byť nápomocná pri obecných oslavách. Gro toho je samozrejme akcia Polomský kotlík, ktorý sa stále zlepšuje.

 

Ako hodnotíš ušlých 20 rokov podnikania a čo bude ďalej?

Dvadsať rokov je veľa. Podnikať som začala keď som mala 36 rokov, ani sa mi veriť nechce ako to ubehlo. „Vychovala“ som 37 predavačov – predavačky, ktoré vykonávali prax v mojej predajni zo školy v Nižnej Slanej. S mnohými sa stretávam a sú úspešné učiteľky, inžinierky aj maminy a predavačky – svoju prácu si vykonávajú zodpovedne. Zamestnala som dlhodobo aj krátko 28 ľudí. Medzi sebou sme si vybudovali profesionálny aj priateľský vzťah.  Dnes, keby som sa zamyslela čo bude, neviem jednoznačne povedať, ale kým zdravie, viera a optimizmus ma neopúšťa sa budem snažiť ešte pracovať a podporovať projekt nájomcu Milk Agro potravín.

Chcem poďakovať manželovi, mojim deťom za ich trpezlivosť a pomoc, že mi verili, že to bude niekedy dobré, mojim nebohým rodičom, sestre, priateľom za pomoc a podporu. Ďakujem všetkým minulým aj budúcim zákazníkom za to, že sa rozhodli u nás nakupovať a stráviť voľný čas. Ďakujem.

zhovárala sa D. Červenáková

 

Janka

Fotogaléria