Navigácia

Obsah

GEMER SERVIS, s.r.o.

Názov organizácie: GEMER SERVIS, s.r.o.

1

Adresa sídla: Slanská 219, 049 22 Gemerská Poloma
Dispečing: 0905 866 907
E-mail: gemerservis@orangemail.sk
Internetové stránky: http://www.gemer.eu.sk
Zameranie firmy:

 

 • Čistenie kanalizácií vysokotlakovým čistiacim zariadením s rotačnou tryskou
 • Elektro-mechanické čistenie
 • Čistenie kanalizačných rúr od DN 40 – 160 mm
 • Vyhľadávanie trás potrubia sondou
 • Monitorovanie kanalizačného systému s vyhotovením videozáznamu
 • Čistenie a frézovanie potrubia
 • Revízie kanalizácie a potrubia, údržba
 • Revízie kanalizácie a potrubia kamerovým systémom
 • Čistenie dažďových zvodov a žľabov
 • Čistenie kanalizačných šácht, vpustí, lapačov tukov, guličiek a pod.
 • Výkopové zemné práce - opravy a rekonštrukcie
 • predaj, prenájom a servis mobilných toaliet