Navigácia

Obsah

 

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS


Názov firmy: Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS
Adresa: Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma
Telefonický kontakt: 949/737 543
E-mail:    info@bashtosports.com
Web:       www.bashtosports.comOzvena
 

Zameranie firmy:


Komplexný servis v paralympíjskom športe boccia:

  • výroba profesionálneho športového príslušenstva pre zdravotne postihnutých športovcov so špeializáciou na paralympijský šport BOCCIA
  • organizácia turnajov
  • prezentácia a propagácia športu boccia

 

Tatracup01  Firma Bashto Sports je spoluorganizátorom Medzinárodného boccia turnaja Tratracup v Liptovskom Jáne od roku 2015

Kotlik01   Exteriérová boccia na podujatí Polomský kotlík na futbalovom ihrisku v Gemerskej Polome

Kotlik a schoelen  Deti skúšajú boccia rampu s exteriérovými loptami.           Stolová hra Schoelen, jeden z výrobkov firmy

                                                                                          BASHTO SPORTS, je skvelou zábavou.

Prometeus cup 2018  Predaj produktov BASHTO SPORTS na medzinárodnom turnaji Prometeus Cup v Čenstochovej v Poľsku

   CNC puzzle veza                               Záber na CNC frézu pri zvýrobe skladacej veže pre šachové puzzle

tím           Pracovný tím BASHTO SPORTS na konci roka 2018 pred vstupnou bránou výrobnej dielne

                                                             v Gemerskej Polome