Navigácia

Obsah

Obmedziť výpis akcií na


Stránka:

Polomský kotlík - 04. 08. 2018

Dátum konania:
4. 8. 2018
Typ akcie:
Kultúra, zábava
Miesto konania:
ihrisko - Gemerská Poloma

4. ročník - športovo zábavné odpoludnie

Zobraziť viac

230. VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

Dátum konania:
29. 10. 2017
Typ akcie:
Náboženstvo, cirkev
Miesto konania:
Evanjelický kostol - Gemerská Poloma

20. nedeľa po Svätej Trojici v našom evanjelickom chráme Božom v Gemerskej Polome bola oblečená do slávnostného rúcha. Pripomínali sme si pamiatku 230. výročia posvätenia nášho chrámu Božieho.

Zobraziť viac

Polomský kotlík 2017

Dátum konania:
29. 7. 2017
Typ akcie:
Kultúra, zábava - ostatné
Miesto konania:
ihrisko - Gemerská Poloma

Horúci letný deň, trocha zhonu a neskutočne mnoho šikovných i vynaliezavých ľudí - aj malí a veľkí, samozrejme dobrá nálada a smiech – takto to vyzeralo dňa 29. 07. 2017 na futbalovom ihrisku.

Zobraziť viac

2. polomský festival športu

Dátum konania:
15. 7. 2017
Typ akcie:
Kultúra, zábava - ostatné
Miesto konania:
ihrisko - Gemerská Poloma

futbalové ihrisko

Zobraziť viac

turistický výstup na Košariská

Dátum konania:
24. 6. 2017
Typ akcie:
Kultúra, zábava - ostatné
Miesto konania:
Kino Rozvoj - Gemerská Poloma

KOŠARISKÁ 2017

Zobraziť viac

5. Benefičný trojkráľový koncert

Dátum konania:
5. 1. 2017
Typ akcie:
Náboženstvo, cirkev
Miesto konania:
Evanjelický kostol - Gemerská Poloma

Už tradične v predvečer sviatku Zjavenia Krista Pána či Troch kráľov sme sa stretli v Evanjelickom kostole na 5. Trojkráľovom koncerte.

Zobraziť viac

slávnostné odovzdanie diela "Kanalizácia obce Gemerská Poloma I. a II. stavba!

Dátum konania:
10. 9. 2016
Typ akcie:
Kultúra, zábava - slávnosť
Miesto konania:
obec - Gemerská Poloma

kanalizácia obceVýznamný a slávnostný zároveň bol 10. september 2016 pre POLOMCOV

 

V obecnom parku sme boli účastní slávnostného odovzdania diela „Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba“ za účasti  zástupcov Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie, Úradu vlády Slovenskej republiky a predstaviteľov obce. Slávnostný akt odovzdanie symbolického kľúča od čistiarne odpadových vôd previedli starosta obce Miroslav Michalka a zástupca Švajčiarskej konfederácie pán Martin Scherer. Prítomným sa prihovoril starosta obce, ktorý v krátkosti  uviedol niekoľko dôležitých faktov sprevádzajúcich toto náročné dielo – kanalizácia obce. „Po náročnom schvaľovacom procese bol projekt obce Gemerská Poloma vybraný a schválený na financovanie s celkovým rozpočtom projektu 6 261 000,00 EUR. K podpisu Zmluvy o realizácii projektu došlo dňa 13. 06. 2012, čo možno považovať za začiatok realizácie projektu. Prvý výkop sa uskutočnil dňa 03.03.2014. Slávnostné otvorenie stavby poklepaním základného kameňa bolo za účasti zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR uskutočnené dňa 23. 04. 2014. Kolaudácia a užívacie povolenie k I. stavbe, vrátane čističky odpadových vôd (ČOV), sa viaže k dátumu 14. 07. 2016 a k II. stavbe k dátumu 23. 08. 2016. Od augusta 2016 bola spustená skúšobná prevádzka kanalizácie a ČOV, čo znamená, že občanom Gemerskej Polomy bolo umožnené, po splnení podmienok, sa napojiť a vypúšťať odpadové vody z domácností.“ Občanom sa prihovoril pán Martin Scherer a zástupca Úradu vlády SR pán Ivan Ivančin. Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia dodávateľských organizácií, starostovia susedných obcí, členovia projektového tímu a viac ako 1000 obyvateľov obce. Kytičku vďaky slovom, spevom a tancom  uvili súbory a jednotlivci z našej rodnej obce. Tá nikdy neuvädne a nadlho ostane v našich srdciach a spomienkach. Po slávnostnej časti a kultúrnom programe bola pre prítomných pripravená bohatá tombola a skvelé občerstvenie – chutný guláš na niekoľko spôsobov a chutí, samozrejme polomský koláč a dobrá nálada. dc

hostia

p o ď a k o v a n i e : Starosta obce vyslovuje veľké poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby si prítomní užili peknú sobotu a spoločne oslávili veľký deň našej rodnej obce – zamestnancom obce a malých obecných služieb, poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisie kultúry a školstva pri obecnom úrade, členom spoločenských organizácií, všetkým vystupujúcim, organizátorom, kuchárom a pekárom, samozrejme občanom, ktorí prišli do parku podporiť tento veľký deň.

čistička odpadových vôd

poznámka: fotografie nájdete v časti - galérie z akcií

slávnostné odovzdanie diela "Kanalizácia obce Gemerská Poloma I. a II. stavba"

 

Zobraziť menej

POLOMSKÝ KOTLÍK

Dátum konania:
30. 7. 2016
Typ akcie:
Kultúra, zábava - ostatné
Miesto konania:
ihrisko - Gemerská Poloma

"kotlíkový guláš“, športové zápolenie a dobrá nálada

Zobraziť viac

prvý polomský deň športu

Dátum konania:
25. 6. 2016
Typ akcie:
Kultúra, zábava - ostatné
Miesto konania:
ihrisko - Gemerská Poloma

deň športu

Zobraziť viac

Stretnutie seniorov

Dátum konania:
14. 5. 2016
Typ akcie:
Kultúra, zábava
Miesto konania:
ihrisko - Gemerská Poloma

opekačka

Zobraziť viac

Stránka: