Navigácia

Obsah

Jubileum evanjelického spevokolu

25-ročné jubileum evanjelického zborového spevokolu v Gemerskej Polome

V nedeľu, 17.apríla 2016, sa konali v našom chráme Božom slávnostné služby Božie, počas ktorých sa pripomenulo jubilejné 25. výročie založenia cirkevného spevokolu. Z histórie a spomienok vyberáme: „Spevokol bol založený 16. marca 1991 pod vedením kantora pána Jána Červenáka s 29 členmi. Počas tých 25-tich rokov sme prezentovali duchovné, ale aj národné piesne na rôznych miestach Slovenska a pri všetkých cirkevných sviatkoch a slávnostiach v našom chráme Božom. Naše piesne zneli na svadbách, pohreboch, inštaláciách zborových farárov, ale aj pri slávnostiach v našej obci Gemerská Poloma. Niekoľko rokov sme spolupracovali s Okresným osvetovým strediskom v Rožňave a viackrát sme boli aj ocenení. Najvzácnejšie ocenenie sa nám dostalo pri 20. výročí, kedy nám bola udelená „POCTA generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za rozvoj a prezentáciu zborového spevu“. Máme nacvičených okolo 150 piesní a aktuálny stav v spevokole je 17 členov. Na slávnostných službách Božích sme privítali vzácnych hostí. Návštevou nás poctili: Mgr. Jozef Benka PhD., Mgr. Helena Benková, starosta obce Ing. Miroslav Michalka a zástupcovia Matice slovenskej Ing. Zlatica Halková a JUDr. Lýdia Sústriková. Prežili sme nádhernú, vydarenú nedeľu v náručí nášho Pána a my, jubilanti sme boli hlboko dojatí. Služby Božie liturgovali: naša pani farárka Mgr. Maťová a páni farári Mgr. Benkovci, ktorí stáli pri zrode nášho spevokolu. Pripravili sme aj skromnejší program s piesňami a hovoreným slovom, ktorý potešil všetkých prítomných. Bol to nezabudnuteľný zážitok obohatený o krásne pozdravy a priania od hostí i nášho poddozorcu. Vďaka Ti, Bože náš, za zdravie, trpezlivosť, silu a nadšenie za 25 rokov našej práce. Ďakujeme Cirkevnému zboru ECAV v Gemerskej Polome za zorganizovanie a podporu pri našej jubilejnej oslave.                                                                                                                                                                                  

 

Chváliť budem Hospodina dokiaľ žijem a spievať budem svojmu Bohu dokiaľ tu budem!“

členovia jubilujúceho spevokolu