Navigácia

Obsah

Evanjelická a. v. cirkev v Gemerskej Polome

 Mgr. Jana Kendžurová

0915 960 028

jankakendzurova@gmail.com

FB: ECAV Gemerská Poloma

V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle a dohodneme sa na stretnutí - kľudne vyznávaňajte! Po lockdowne sa na Vás teším každú nedeľu v chráme!  Farský úrad je tu pre pohreby, sobáše, krsty, vyučovanie konfirmačnej náuky, ale aj prísluženia VP v domácnostiach, pastorálny rozhovor a ak Boh dá postupom času aj iných aktivít. Informácie budeme obnovovať. Pri pohreboch veľmi prosím,  treba oznámiť pohreb čím skôr,  hneď v deň úmrtia daného človeka a aj v prípade sobášu, či krstu je treba dostatočný predstih, aby sa stihli vybaviť papierové náležitosti.

Mgr. Jana Kendžurová, zborová farárka Gemerská Poloma

Správy

#

Zlatá konfirmácia troch konfirmačných ročníkov

21. nedeľa po Svätej Trojici (21.10.2018) celý text

ostatné, Evanjelická a.v. cirkev | 10. 1. 2019 | Autor: dc.
#

zborové dni

zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka celý text

náš tip, Evanjelická a.v. cirkev | 6. 11. 2018 | Autor: dc.

klavírny koncert

Evanjelický kostol Gemerská Poloma, 30.6.2018, o 17:00 hod. celý text

ostatné, Evanjelická a.v. cirkev | 25. 6. 2018 | Autor: dc.

Slávnosť inštalácie zborovej farárky

Slávnosť inštalácie zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej sa bude konať dňa: 11. februára 2018 so začiatkom o 11,00 hodine v Evanjelickom chráme Božom v Gemerskej Polome. celý text

ostatné, Evanjelická a.v. cirkev | 6. 2. 2018 | Autor: dc.

Farári v Gemerskej Polome

Zoznam farárov v Gemerskej Polome... celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 28. 1. 2010 | Autor: Administrátor

Súčasné aktivity cirkevného zboru

Bohoslužobný život
Služby Božie sa konajú pre všetkých členov nášho cirkevného zboru pravidelne každú nedeľu o 10.30 hod. Žiaľ túto možnosť spoločného stretávania sa s našim Pánom a s bratmi a sestrami vo viere pravidelne využíva len malé percento členov nášho zboru. V advente a pôste sa konajú večierne a to dvakrát do týždňa.Vyučovanie náboženstva
Náboženstvo sa vyučuje v miestnej základnej škole a to v každom ročníku... celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 28. 1. 2010 | Autor:

Dejiny evanjelického zboru v Gemerskej Polome

Po tom čo 31. októbra 1517 pribil Dr. Martin Luther 95 výpovedí na dvere Wittemberského chrámu, sa jeho myšlienky, založené prísne na biblických pravdách, začali šíriť po celej Európe. A neobišli ani Uhorsko. Horné Uhorsko bolo už v polovici 15. storočia osídlené Bratríkmi a Jiskrovcami, ktorí prinášali na naše územie myšlienky Jána Husa. Je známe, že už v tej dobe prijímali sviatosť Večere Pánovej pod oboma spôsobmi, teda aj pospolitý... celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 27. 1. 2010 | Autor: Administrátor
Evanjelické služby božie 2008 1

Evanjelické služby božie 2008

Evanjelické služby božie z Gemerskej Polomy. Veľký Piatok, 21. marca 2008. celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 22. 1. 2010 | Autor: Administrátor
#

Fotogaléria a informácie

AKTUALIZAČNÝ LIST KULTÚRNEJ PAMIATKY celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 6. 1. 2010 | Autor:
#

Inštalácia zborovej farárky

Dňa 21.októbra 2007 bola v cirkevnom zbore ECAV Gemerská Poloma inštalovaná za zborovú farárku Mgr. Janka Maťová. celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 6. 1. 2010 | Autor:
#

Prijatie generálneho biskupa

Dňa 30. septembra 2007 prijal starosta obce Ján Chanas s členmi presbyterstva generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika,ktorého oboznámil s históriou obce, cirkevného zboru a vyzval ho o podpis do pamätnej knihy obce. celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 6. 1. 2010 | Autor:
#

50. výročie od prvej spovede

Nižšie môžete nájsť fotografie z uvedenej spovede... celý text

Evanjelická a.v. cirkev | 6. 1. 2010 | Autor: Administrátor