Navigácia

Obsah

Súčasné aktivity cirkevného zboru

Typ: Evanjelická a.v. cirkev
Bohoslužobný život
Služby Božie sa konajú pre všetkých členov nášho cirkevného zboru pravidelne každú nedeľu o 10.30 hod. Žiaľ túto možnosť spoločného stretávania sa s našim Pánom a s bratmi a sestrami vo viere pravidelne využíva len malé percento členov nášho zboru. V advente a pôste sa konajú večierne a to dvakrát do týždňa.Vyučovanie náboženstva
Náboženstvo sa vyučuje v miestnej základnej škole a to v každom ročníku...

Súčasné aktivity cirkevného zboru

 1. Bohoslužobný život
  Služby Božie sa konajú pre všetkých členov nášho cirkevného zboru pravidelne každú nedeľu o 10.30 hod. Žiaľ túto možnosť spoločného stretávania sa s našim Pánom a s bratmi a sestrami vo viere pravidelne využíva len malé percento členov nášho zboru. V advente a pôste sa konajú večierne a to dvakrát do týždňa.
 2. Vyučovanie náboženstva
  Náboženstvo sa vyučuje v miestnej základnej škole a to v každom ročníku. Počet detí stále klesá, čo je spôsobené aj nižším počtom žiakov v každom ročníku. Cieľom vyučovania náboženstva je učiť deti základným Božím pravdám potrebným pre náš život a tiež spoznávať Písmo sväté – Bibliu.
 3. Detská besiedka
  Deti v predškolskom veku, ale tiež aj školáci až do 6. ročníka ZŠ majú možnosť stretávať sa každú nedeľu na stretnutiach detskej besiedky. Tu sa učíme o Pánu Bohu spôsobom primeraným ich veku. Spievame pesničky na chválu a oslavu nášho Pána a tiež sa spoločne modlíme. Deti z Detskej besiedky tiež spríjemňujú svojím vystúpením slávnosti ako sú Vianoce, Veľká noc, deň matiek a pod.
 4. Konfirmačná príprava a dorast
  Žiaci 7. ročníka majú možnosť prihlásiť sa na vyučovanie konfirmácie, ktoré trvá 2 roky. Tu sa hlbšie zaoberáme základnými kresťanskými pravdami, ako je učenie o Pánu Bohu, o cirkvi a pod. Tiež hlbšie spoznávame Písmo sväté jeho čítaním a krátkym výkladom. Na týchto stretnutiach nechýba ani spev a spoločné modlitby. Po ukončení dvojročnej prípravy budú konfirmandi verejne vyznávať svoju vieru v Pána Boha pred všetkými veriacimi na konfirmačnej slávnosti.
 5. Zborový spevokol
  V našom cirkevnom zbore nechýba ani spevokol, ktorý vedie zborový kantor. Pozostáva z 3 hlasov: 2 ženských a 1 mužského. Spevokol nacvičuje duchovné piesne, ktoré potom odznejú na slávnostných službách Božích počas Vianoc, Veľkej noci, pri pamiatke posvätenia chrámu, pri rôznych ekumenických stretnutiach a iných slávnostiach. Taktiež sa členovia spevokolu zúčastňujú rôznych seniorátnych akcií, kde sa prezentujú viaceré spevokoly.

Vytvorené: 1. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2016 08:47
Autor: