Navigácia

Obsah

8.B v knižnici

8.B trieda znova medzi knihami

8.B trieda znova medzi knihami

FPU

Žiaci 8.B triedy so svojou učiteľkou navštívili knižnicu v nových priestoroch už druhýkrát. Pre týchto žiakov pripraviť spoločné stretnutie v knižnici je potrebné trocha iným spôsobom. Títo žiaci radi kreslia a riešia krížovky. Je medzi nimi i žiak, ktorý knižnicu pravidelne navštevuje a veru je vidieť, že rozloženie kníh v oddelení pre mládež už dobre pozná. Spolužiakom vedel povedať, ktorú knihu má rozčítanú a tiež prezradil prečo ho zaujala. To vždy poteší. Aj na túto besedu som pozvala  tetu Marienku, veď poznať meno a kto bol Peter Kellner Hostinský, to by mal vedieť každý v obci nevynímajúc žiakov, pretože naša základná škola nesie čestný názov jeho mena. Krížovku, či prečítať krkolomný text žiaci zvládli a ich veľkonočné pozdravy s pridaním priania boli veľmi pekné. Nezabudli sme pracovať s novými knihami, ktoré sme zakúpili i v tomto roku. Veru zaujali aj týchto žiakov, veď každá kniha pre mládež je dnes veľmi pútavo písaná a obohatená o zaujímavé ilustrácie, či iným spôsobom obzvláštnená, a tak je pre deti lákadlom. Táto trieda sa zapojila do súťaže vyhlásenej knižnicou Kniha a ja a odniesla si krásny darček pre všetkých v podobe náučnej knihy. Všetci zúčastnení súťaže si odniesli vecné dary – za to patrí poďakovanie starostke obce, ktorá ocenila každého účastníka súťaže. Ďakujeme – dc.