Navigácia

Obsah

aj v knižnici môže byť príjemne

ŠKD v knižnici

aj v knižnici môže byť príjemne

FPU

Pani učiteľka Mgr. Slávka Gecelovská odštartovala marcový maratón poznania knihy, knižnice, literatúry, a to v nových priestoroch obecnej knižnice. Potešila som sa keď mi deti na otázku či vedeli, že sa knižnica presťahovala a kam vedeli odpovedať. Najčastejšie znelo, že im to povedali rodičia a tiež, že si to prečítali v Polomských novinách. To vždy poteší. Priestory a uloženie kníh bolo pre ne novinkou, a tak sme spoločne prešli všetkými oddeleniami. Ako hľadať rozprávku, či básničku podľa spisovateľa si pamätali z predošlých rokov. Vedeli, že poznať abecedu je potrebné aj  v knižnici. Začudovali sa, že škola a knižnice neboli vždy samozrejmosťou. Pousmiali sa poznaniu, že Karol Veľký – cisár najmocnejší európsky panovník veľmi nevedel čítať ani písať, a tak si kládol na noc pod hlavu tabuľku s rydlom, aby mu neposlušné písmenká naskákali do hlavy, no nefungovalo to. Keďže sme veľmi neboli obmedzovaní časom, rozdali sme úlohy. Pomáhať nebolo potrebné. Žiaci boli samostatní a tvoriví. Pracovali s knihami zakúpenými z dotácie na nákup literatúry  v roku 2021. V závere sme sa pobavili na divadielku, ktoré si zrežírovali a pripravili dievčatá – tretiačky. Prváci sa tešili a boli nadšenými divákmi. Bolo sa na čo dívať. Poobedie príjemné, obohatené o nové zážitky, verím, že si ho zopakujeme.