Navigácia

Obsah

Chlapci v prevahe

piataci v knižnici

 

Chlapci v prevahe

FPU

Keďže chlapci boli v prevahe, najdôležitejšiu úlohu besedy sme pridelili práve im. Divadelné predstavenie piatakov bolo teda prezentované skupinkou chlapcov a tí sa veru zodpovedne pripravili. Spolužiakom predviedli výkon, ktorý bol ocenený potleskom.  Ďalší spolužiaci si pripravili pekné veľkonočné pozdravy, dokonca niektorí museli potrápiť svoje jazýčky krkolomnou básňou. Keďže aj pre piatakov to bola prvá návšteva v nových priestoroch, temer po troch rokoch, bolo na mieste sa s nimi oboznámiť a zároveň si zopakovať poznatky z predošlých rokov.  Nezabudli sme si predstaviť nové knihy pre túto vekovú kategóriu. Knihy zakúpené s dotácie Fondu na podporu umenia, boli vynikajúcim pomocníkom pri zdolávaní zadaných úloh. Najviac sa všetkým páčila kniha, ktorá obsahovala šesť najznámejších vynálezov Leonarda da Vinci - ornitoptéru, obrnený bojový voz a samohybný vozík či mechanického rytiera, leva a vtáka - 14 rozkladacích strán opísaných a názorne zobrazených prostredníctvom jeho originálnych textov a úžasných kresieb. Bez povšimnutia neostala ani séria troch kníh – neobyčajných príbehov, ktoré vypovedajú o výnimočných osobnostiach, objaviteľoch, či chlapcoch  – chlapcoch, ktorí zmenili svet. Nie čudo, veď trieda temer chlapčenská. Ďakujem za pekné chvíle, knihovníčka, dc.