Navigácia

Obsah

medzi knihami aj tanec

tretiaci v knižnici

medzi knihami aj tanec

3.A

FPU

Šikovná trieda tretiakov zavítala medzi knihy v apríli, ale nič to neubralo na vážnosti ako sa postavili ku knihám a  k jej hodnotám. Boli to mimoriadne šikovní  žiaci, vnímaví a na tento vek rozumní. V knižnici strávili dlhší čas, tak sme tempo zvoľnili a žiaci si obohatili svoje vedomosti o viac informácií. Viac času zostalo aj na zadané úlohy. Okrem klasických informácií ako sa orientovať v knižnici a správne si vyhľadať literatúru v oddelení pre mládež, otvorili niekoľko nových zakúpených kníh a nazreli do tajov najstarších kníh, ktoré knižnica vlastní. Nakoniec zistili, že kniha dnešná s tou najstaršou sa veľmi nelíši, len ich postavenie a možnosť ju zužitkovať vo vlastný prospech sa po rokoch zmenila. Kedysi bola kniha výsadou zámožnejších, či učených ľudí - no dnes vďaka našich vzdelancov ako Matej Hrebenda, či štúrovci je dostupná všetkým ľuďom. Zásluhu má školstvo a knižnice, ktoré sú pre dnešného človeka u nás dostupné širokej verejnosti. Podelili sme sa na skupinky a začalo hľadanie v regáloch. Po začiatočných rozpakoch sa skupinkám podarilo nájsť knihy, v ktorých boli ukryté zadania. Žiaci obsadili temer všetky oddelenia a začali sa pripravovať zvládnuť zadané. Darilo sa každej skupinke a navzájom sa žiaci medzi sebou aj pochválili a čuduj sa svete všetko sa všetkým páčilo. Pri novej knihe sa dostalo cti aj tancujúcej dvojici, ktorá nám všetkým spríjemnila stretnutie. Nezabudli sme ohodnotiť žiakov ktorí sa zapojili do súťaže knižnice Kniha a ja a triede sme venovali knihu. Bolo nám tak dobre, že sme sa dohodli na ďalšom stretnutí a že môžu svoje práce vystaviť v priestoroch našej knižnici. Dovidenia v knižnici, dc.