Navigácia

Obsah

milé prekvapenie

ŠKD - 2.r. a 3.r. v knižnici

milé prekvapenie

 

V stredu, poobede priviedla na besedu do knižnice svojich zverencov druhákov a tretiakov zo školského klubu detí pani učiteľka Slávka.  Ako vždy priniesli milý darček v podobe vždy voňavých kvetov vo váze, ktoré nám budú po dlhý čas skrášľovať našu knižnicu. Keďže deti z tretieho ročníka už našu knižnicu navštívili, boli sme i veľmi prekvapené. Dokázali zužitkovať svoje získané vedomosti o Petrovi Madáčovi a nakoľko sa tete Marienke u nás páči, neváhala a prišla medzi nás znova – navyše sa nestačila čudovať, že tieto deti ju v mnohom doplnili a pani učiteľku aj tiež poinformovali o živote a práci tohto velikána našej obce. Súťažili sme, abecedu ohýbali, tvorili i rozprávku čítali a náučné pexeso pokorili. Aj sme sa pozabudli a tri hodiny ubehli tak rýchle, že sme to zistili, až si rodičia začali zháňať svoje ratolesti. Je dobre, keď kniha dokáže zaujať natoľko, že pozabudneme na čas – hádam im to vydrží. dc.