Navigácia

Obsah

poobedie v knižnici

ŠKD - 1. a 4. trieda

nová záložka

Celé poobedie trávili deti z ŠKD (triedy 1. a 4. ročníka) v obecnej knižnici pri príležitosti marca masiaca knihy.

Spoločne sme riešili úlohy, hrali náučné pexesá, vyfarbili sme si nové záložky a riešili mnohé rébusy - ako inak z kníh. Hľadali sme potrebnú literatúru v regáloch plných kníh a zalistovali sme si v nových detských knihách. Vyskúšali sme si kreslo tety knihovníčky a započúvali sme sa do deja vyrozprávanej rozprávky. Pridali si i pani učiteľky. od ktorých sme sa dozvedeli, že tiež navštevovali knižnicu, keď boli v ich veku. Deti priniesli pekné ilustrácie, na ktorých boli znázornené motívy kníh, ktoré vytvorili. Ďakujeme za pekný darček. Aj napriek poobedňajšiemu času, deti boli plné fantázie a energie a zároveň tie, ktoré ukončili marcové putovanie medzi knihami v obecnej knižnici v našej obci. dc.