Navigácia

Obsah

SHIANELUK, HTÉLIROKEPA, DÚZAME, RIOMAK

3.A v knižnici

SHIANELUK, HTÉLIROKEPA, DÚZAME, RIOMAK – vieš napísať správne znenie?

 

a l e b o  Potrebujem zatriediť knihy do regála podľa abecedy, napísala ich spisovateľka Mária Ďuríčková: Knihy: ČO SI HRAČKY ROZPRÁVALI, O GUĽKOVI BOMBUĽKOVI, MAJKA TÁRAJKA, DANKA A JANKA, UŽ HO VEZÚ, EMČO - a l e b o - pamäť: Čo som si zapamätal/a o Petrovi Madáčovi – napíšte. Čo už viem o knižnici – napíšte.

To všetko zvládnu tretiaci tunajšej základnej školy. Deti vnímavé, občas i neposedné – také ako každé iné. Nudiť sa ver nestihli, nových poznatkov bolo viac než dosť, objavili nové knihy a spoločne si zasúťažili. Pomáhala nám mamička i teta Marienka. Čas veľmi rýchle ubehol a mali sme pocit, že nám z neho niekto ukradol – no kde je dobre, tam i čas ubehne. dc