Navigácia

Obsah

ŠKD 2 medzi knihami

ŠKD a Bc. Jana Heutschyová ALEBO aj sme si potrápili jazýček

ŠKD a Bc. Jana Heutschyová

ALEBO aj sme si potrápili jazýček

FPU

Alamanda salamandra, malá vanda sarabanda, halaprtňa šarapatňa, karafa a kacabajka, ťalafatka balalajka, a – a-a a... { Tábečs polbes čurbes maces, reces seces akces sukces, abscest limes expres partes, beraklesberkulesdamokles, si voľný biely kôň rýchlo bež!Čítanie pre štvrtáka, či druháka dosť „nepohodlné“, ale žiaci to dali. Bolo aj smiechu, ba čo viac prečítala aj pani učiteľka. Bolo popoludnie a ešte k tomu pondelok...žiaci sú menej pozorní, ale títo?  Žeby ich zaujímalo čo sa bude diať? Ba veru nebolo treba hlasno upozorňovať, ani napomínať. Pozorne počúvali, na otázky odpovedali a úlohy zvládli. Samozrejme museli nakuknúť aj do ostatných miestností, veď v nových priestoroch boli prvýkrát. Mladší pripravili záložky do knihy, niektorí potrápili jazýčky a časť starších žiakov zvládla divadielko pre nás ostatných. Využili sme novo zakúpené knihy z dotácie, o ktoré bol mimochodom veľký záujem. Nezabudli sme si povedať ako sa správame ku knihám a kam založíme v polici knihu, pod aké písmenko,   pokiaľ ju niektorí z nás napíšu. Veď i tu je možno budúci spisovateľ, spisovateľka.  Ani nevieme ako čas zbehol a pani učiteľka zavelila na odchod. Ďakujem za pekné popoludnie a teším sa na ďalšie stretnutie. Dc.