Navigácia

Obsah

stáročia zmenili jej výzor, ale...

2.A v knižnici

k n i h a

 

Stáročia zmenili jej výzor, ale sotva zmenili jej podstatu... stále ostáva v dejinách ľudstva tým, čím koleso v dejinách techniky. Sprevádza nás životom od najrannejšieho bytia. Najskôr nás oslovujú len obrázky a vymýšľame si podľa nich rôzne príbehy... potom sa začneme kamarátiť s písmenkami, ktoré postupne spájame, vzniknú slová, neskôr nám ani vety nerobia potiaže - až nakoniec vieme čítať text. Chceme vedieť o čom je táto kniha s peknými ilustráciami a o čom píšu v hen tej knihe. Presne tak ako naši druháci, ktorých sme nevedeli odtrhnúť od nových kníh a z ktorých každý chcel kúsok prečítať. Keďže času sme mali trocha viac, nevynechali sme súťaž, kde sme si precvičili abecedu, či spoznávali rozdiel medzi rozprávkovou knihou a knihou náučnou. Medzi nás prišla aj teta Marienka a porozprávala o živote a práci nášho velikána Petra Madáča a že si deti veľa zapamätali predviedli pri súťaži. Každý si odniesol vlastnoručne vyfarbenú záložku a na oplátku každý druhák venoval knižnici pozdrav s milými slovami a naviac upomienku na detskú knihu o neposednej opici Šorici, ktorá ustavične čaruje a vyvádza nezbedné kúsky. Ďakujeme. dc.