Navigácia

Obsah

Noc s Andersenom 2010

Deti čakala noc medzi knižkami

Naša rozprávočka sa začala dňa 26. marca 2010 v obecnej knižnici v Gemerskej Polome. Ten deň aj iné deti sveta, v mnohých knižniciach sa zišli iste všetci milovníci písaného sveta, aby spoločne oslávili sviatok knihy. Naša už druhá rozprávková noc, ktorá sa volá Noc s Andersenom 2010 bola krásne, sviatočne a knihovnícky čarovná.

Veď z každého regála i police, z každej knihy sa deťom prihovárali rozprávkové bytosti, ktoré každého vtiahli do sveta rozprávky. Spoločne deti, celkom 36 a 6 dospelých sme nocovali vo vyzdobených priestoroch našej knižnice. Náš sprievod bol utešený, preveselý a plný čítaných rozprávok, divadielok – od Jozefa Cígera Hronského Tri múdre kozliatka, od Hansa Christiana Andersena Cisárové nové šaty, od Marianny Grznárovej Maťko a Kubko. Dievčence si pripravili aj niečo poučné o našich vtáčikoch. Spoločne sme prechádzali  niekoľkými zaujímavými a rozprávkovými ale i poučnými scénami, ktoré zaviedli deti k vytúženému sladkému pokladu v podobe nádhernej, no o to sladšej torty s logom akcie. Na rozprávkovej ceste nás sprevádzalo päť hostí, ktorí svojou návštevou spríjemnili našu „noc“. Ráno nás už čakalo slniečko a sem tam i slzičky smútku z rozlúčky za novými kamarátmi, knihami a za našou knižnicou. Veľmi nežné a nádherné na celom našom stretnutí bolo vzájomné priateľstvo našich najmenších účastníkov detí z materskej školy, cez žiakov základnej školy až po študentky stredných škôl. Veď napokon celé veľké prekvapenie „noc“ sa niesla v znamení deti deťom.

Za knižnicu Dana Červenáková (knihovník)

Deti čakala noc medzi knižkami....

Úspešné medzinárodné podujatie Noc s Andersenom 2010 sa konalo 26.marca v obecnej knižnici v Gemerskej Polome. Deti opäť zažili z piatka na sobotu všeličo zaujímavé a dobrodružné. Spali v knižnici v spoločnosti dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, pozvaných hostí pani Mgr. Zuzany Hanuštiakovej,  Boženy Cirbusovej, Márii Červenákovej,  Ruženy Spišiakovej a rôznych rozprávkových postavičiek. Pomocou nich sme zaujali detského čitateľa a štepovali lásku ku knihám týmto jedinečným podujatím. Bola to noc ako v rozprávke plná krásnych zážitkov.

Eva Chanasová, (učiteľka MŠ)

A je za nami

Naša druhá Noc s Andersenom. Začínali sme s prípravami na Ňu pred niekoľkými mesiacmi a dnes... Dnes je už PO. Noc sa začala vlastne ešte cez deň, teda večer - v piatok 26.3.2010, prvou rozprávkou pani učiteľky Hanuštiakovej, pokračovala rôznymi aktivitami pre  Andersenčatá a končila sa až v sobotu ráno poslednou rozprávkou. Asi najočakávanejšia časť Noci bola časť s názvom Hľadanie pokladu. Táto časť sa odštartovala v knižnici, potom po úspešnom zvládnutí prvého stanovišťa pokračovala von, odtiaľ sme sa presunuli ku tete
Marike, kde sme si vypočuli ďalšiu rozprávku. Potom už nasledoval len presun do knižnice a nájdenie pokladu. To len Andersenčatá i pozerali, keď ho uvideli. Ba čo by len uvideli. Keď ho ochutnali všetci do jedného si prsty oblizovali. Na záver by som chcela povedať, že som rada, že sa nám aj táto Noc vydarila a dúfam, že sa z nej stane neodmysliteľná súčasť každého
marca, mesiaca knihy.

Maťa Tomášiková (študentka)

foto: Eva Chanasová a Maťa Tomášiková