Navigácia

Obsah

Noc s Andersenom 2017

rozprávková noc

31. MAREC 2017 – JE DEŇ NOCI S PÁNOM ANDERSENOM

u nás v knižnici v obci zvanej Gemerská Poloma

 

Toto je tá vzácna chvíľa!

Stretli sa tu - v našej knižnici,

spoločne veľkí a malí,

starší i mladší,

aby sme dnes oslávili sviatok knihy.

Iste neviete,

no možno tušíte...

Ale istotne vedia,

že i veľké postavy našich dejín majú jedno spoločné,

je to zvláštny vzťah ku knihám.

Zvláštny?

Prečo?

Kniha je živý hlas nesmrteľných duchov všetkých vekov a všetkých národov.

Kniha je najlepší kamarát,

nájdeš v nej rozprávky,

potom divoké dobrodružstvá,

detektívne príbehy,

roztopašné postavičky,

ale aj pyšné princezné, či hovoriace zvieratká a múdreho kráľa.

Ja som v knihe našla proroka,

ja malého človiečika, bol ako hrášok malilinký,

ja som našla dvojčence, ktoré sa rovnako aj obliekajú - najčastejšie ich volajú jedna Bodka a druhá Bodka

a ja som našiel Kubka a Maťka, veď viete - tých dvoch valachov s huňatými ovečkami,

ja som sa dozvedel, kto boli Cyril a Metod,

mne učarovalo poznanie našej histórie,

mne vynájdenie kníhtlače.

Nie je možné všetko vymenovať, čo knihy všetko ukrývajú.

Myslím, že každý po čom baží tu vyhľadá.

Že neviete, kde to je?

Vec ľahká – predsa u nás v Gemerskej Polome,

v obecnej knižnici,

medzi regálmi,

na policiach,

pekne roztriedené podľa spisovateľov a vedných odborov

a tiež podľa toho, či si dieťa a či dospelák.

Až by to stále nebolo jasné,

príď sem k nám - ochotne Ťa usmerníme,

veď to už všetci dobre vieme a tu to dobre poznáme.

 

 

Všimli ste si aká sme my rodinka?

Poďte s nami nazrieť do krajiny zázračnej,

zostaňte pekne tu,

nebojte - nepôjdeme ďaleko...

pozrieme sa na oblohu,

precvičíme malú loptičku,

nakukneme cez mušku

a do rána ostaneme tu v našej knižnici...

no napokon zistíte, že ani vás to už potom nepustí.

 

 

Organizátori a účastníci akcie Noc s Andersenom Ď A K U J Ú sponzorom, ktorí podporili podujatie, menovite: obec Gemerská Poloma, Miestny odbor Matice slovenskej Gemerská Poloma, Mgr. Alena Grešková, Peter Vozár, Jozef Krak, Anna Kováčová, Ing. Jaroslav Vešelínyi, Stolnotenisový klub Gemerská Poloma, Dobrovoľná požiarna ochrana SR Gemerská Poloma, strelecký krúžok Gemerská Poloma.

 

Pani Zuzka z našej obce, mimochodom tiež čitateľka našej knižnice, o podujatí -  pracovníčka knižnice vo vynovených priestoroch knižnice pripravila krásny večer pre deti, ale aj pre dospelých. Program detí doplnilo kvarteto žien peknou piesňou. Hudobný doprovod mal Michal Sklenár. Pani Oľga Štrbová spestrila program rozprávaním o kalendári. Dve „staré mamy“ Klobušníková a Ferenčíková čítali rozprávky „vnúčatám“...

 

Pracovníčka Domu Matice v Rožňave Tatiana Tomková ako hosť o našom podujatí - knižnice na celom svete vyhradili jednu noc na počesť pána Andersena  jednu noc, keď nezamknú svoje brány, ba naopak, otvoria ich pre deti, mamky, ockov, dedkov, babky, pre všetkých, čo s knihami sú kamaráti. V knižnici v Gemerskej Polome sa Noc s Andersenom konala už deviatykrát. Po privítaní hostí sa slova ujali deti s ich krásnym programom. Zaspievali sme si veselé pesničky, prečítali rozprávočky. Ani pán starosta sa nedal zahanbiť a deťom prečítal obľúbenú rozprávočku. Stretli sa tu všetky vekové skupiny. Detičky, mladí hasiči, stredná generácia a aj dôchodcovia. Všetci, ktorých kniha spája. Kniha a jej príbehy. Veď   snívať môžeme aj my dospelí a kniha nám to krásne umožní...