Navigácia

Obsah

obecná knižnica - prevádzka od 26. 04. 2021

Typ: Knižnica
obecná knižnicavýpožičný čas a služby

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ

OD 26. 04. 2021 DO ODVOLANIA

 

OBECNÁ KNIŽNICA V GEMERSKEJ POLOME

 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

poskytovania obmedzených knižničných služieb  počas preventívnych opatrení

voči pandémii-rozšírenia ochorenia Covid 19

 

PLATNÝ OD 26. 04. 2021 DO ODVOLANIA

____________________________________________

 

výpožičný čas a služby

 

PONDELOK       

08.00 -  11.30 hod.  otvorené

11.30 -  13.00 hod.  technická prestávka/dezinfekcia, obed

13.00 -  16.00 hod.  otvorené

Utorok  zatvorené

STREDA a PIATOK  

08.00 -  11.30 hod.  otvorené

11.30 -  13.00 hod.  technická prestávka/dezinfekcia, obed

13.00 -  17.00 hod.  otvorené

Štvrtok  zatvorené

 

Knižnično-informačné služby sú poskytované cez tzv. „okienko“ t. j. PRI VCHODE DO PRIESTOROV KNIŽNICE, a to  z oddelenia beletrie pre dospelých, oddelenia náučnej literatúry a oddelenia literatúry pre deti a mládež.  Nie je možné realizovať prezenčné výpožičky.

 

MOŽNÉ je:

- rezervovať si dokumenty,

- vrátiť vypožičané dokumenty,

- zaplatiť registračný poplatok,

- evidovať nových čitateľov alebo predĺžiť vypožičané dokumenty.

 

PODMIENKY PREVÁDZKY KNIŽNICE A REALIZÁCIA OBMEDZENÝCH VÝPOŽIČNÝCH SLUŽIEB

- vstup čitateľa do knižnice je prísne zakázaný,

- komunikácia  čitateľa a knihovníka prebieha pred vchodovými dverami za dodržania hygienických opatrení s prekrytím horných dýchacích ciest a v rukaviciach a za dodržiavania 2 m odstupov medzi osobami čakajúcimi na výpožičku.

 

VRÁTENIE VYPOŽIČANÝCH KNIŽNIČNÝCH DOKUMENTOV

- vrátiť vypožičané knižničné dokumenty  je možné do odkladacieho košíka pred vchodom do knižnice,

- knihovník priebežne vybavuje vrátené knižničné dokumenty do knižnice, kde ich  musí pri vrátení odpísať z konta čitateľa, zaregistrovať na konto "karanténa" a  presunúť do karantény. Knihy sú dezinfikované a založené podľa dátumu vrátenia do políc. Knihy zostávajú v karanténe minimálne 3 dni. Priestor je pravidelne vetraný a dezinfikovaný. Po ukončení karantény sú knižničné jednotky odpísané z konta "karanténa" na voľný prístup a vrátené na jednotlivé úseky  na založenie do políc.

 

P o z n á m k a: knižné novinky sú zverejnené na webovej stránke obce v časti obecná knižnica a na dverách knižnice ako zoznam aktuálne zakúpenej literatúry.

 

VYPOŽIČIAVANIE KNIŽNIČNÝCH DOKUMENTOV

Čitatelia si  knihy môžu vyzdvihnúť na základe dopredu zaslanej objednávky:

- cez e-mail knižnice: knižnica@gemerskapoloma.sk,

- na telefónnom čísle 0911 535 280,

- SMS správou na telefónom čísle 0911 535 280,

kde je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko čitateľa, bydlisko a kontakt, meno autora a názov knihy, alebo predmetné napísať na lístok a odovzdať pri vchode do priestorov knižnice do pripravenej schránky.

Pre plynulosť preberania kníh sa meno čitateľa, čas vyzdvihnutia a kontakt evidujú do zberných hárkov tak, aby nedošlo k zhromažďovaniu čitateľov pred vchodom do knižnice.

Pravidelná dezinfekcia knižničných priestorov, dotykových plôch, podláh a zariadení je pravidelne realizovaná. Počas prevádzky sa realizuje priebežné vetranie v priestoroch.

 

Dana Červenáková, knihovník

 

 


Vytvorené: 26. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2021 16:20
Autor: Danka Červenáková