Navigácia

Obsah

Div a zázrak nazvaný kniha – dotácia na nákup nových kníh Z FONDU NA PODPORU UMENIA

kniha

Div a zázrak nazvaný kniha – dotácia na nákup nových kníh Z FONDU NA PODPORU UMENIA

 

Názov projektu: Div a zázrak nazvaný kniha

Dotácia udelená v roku: 2022

Pridelená finančná podpora z FPU: 1500,00 EUR

FPU

Kniha ako duševné dielo vydané v písanej, tlačenej alebo dnes už aj v elektronickej forme je tvoriaci jeden celok myšlienkového obsahu vyjadrená textom alebo obrazom. Je hmotným prvkom pôsobiacim na život spoločnosti. Je to symbol civilizácie, kultúry písomníctva vôbec. ALEBO ináč: je to rukopisný, tlačený alebo akýmkoľvek spôsobom rozmnožený grafický dokument, knihársky spracovaný do zväzku, pričom tvorí myšlienkový i výtvarný celok. ALEBO - je to neperiodická, knihársky spracovaná publikácia........ Takto, by sme mohli pokračovať a o knihe toho veľa napísať. Faktom je, že kniha nás sprevádza životom od útleho veku a je len na nás, či si ju doň vpustíme. Našu knižnicu navštevujú a využívajú jej služby používatelia rôznych vekových kategórii - knižnica je verejná  s voľným prístupom k dokumentom. Dnes nie je ťažké uspokojiť akokoľvek náročnú požiadavku, na trhu je množstvo literatúry a je z čoho vyberať, ale pri dnešnej situácii je však veľkým problémom finančne zvládnuť nákup akejkoľvek literatúry, preto v našej knižnici využívame formy dotačného systému Fondu na podporu umenia. Takto máme možnosť doplniť a obnoviť fond knižnice a knihy využívať v rámci svojich služieb. Ďakujeme všetkým návštevníkom, že stále využívajú našu knižnicu a nikdy neodmietnu ponuku na akékoľvek stretnutie pri knihe. Každá návšteva knižnice je pre mňa inšpirujúca, je obohatením a možnosťou poznať potreby používateľov. Dovidenia v našej knižnici.

D. Červenáková, knihovníčka obecnej knižnice

 

 

 Vytvorené: 25. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2023 14:48
Autor: Danka Červenáková