Navigácia

Obsah

Do knižnice za pohodou a poznaním

obnova knižničného fondu r. 2018

„Do knižnice za pohodou a poznaním“  je názov projektu obecnej knižnice, ktorý je realizovaný z dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2018 a s finančnou spoluúčasťou obce Gemerská Poloma. Projekt je určený všetkým vekovým kategóriám – používateľom súčasným i potenciálnym. Zakúpená literatúra obohatila a obnovila fond knižnice, čitatelia si knihy pochvaľujú a v krátkom časovom intervale vracajú a vypožičiavajú ďalšie. Nakúpené knihy boli v počte 153 zväzkov – 89 zväzkov literatúra pre dospelých (70 zväzkov krásna literatúra a 19 zväzkov náučná literatúra) a 64 zväzkov literatúry pre deti a mládež (54 zväzkov krásna literatúra a 10 zväzkov náučná literatúra). Knihy boli zakúpené na základe konfrontácie návrhov používateľov knižnice s jestvujúcim fondom ako i   reakcia na rozvíjajúce sa potreby a požiadavky používateľov. Knihy boli zakúpené podľa možností ponúkané trhom a i finančnej dostupnosti. dc.

projekt