Obsah

dotácia

projekt na nákup kníh v roku 2017„knihy poučenie aj zábava“

D o t á c i a

z Fondu na podporu umenia pre obecnú knižnicu na nákup literatúry v roku 2017

z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia

Aj toho roku bola knižnica úspešná a získala finančné prostriedky na nákup novej literatúry. Pracovníčka knižnice plánuje nakúpiť knihy za účelom aktualizácie knižničného fondu, a to na základe finančnej dostupnosti, požiadaviek používateľov, dostupnosti na knižnom trhu a na základe vypracovaného plánu nákupu literatúry. Finančné prostriedky poskytovateľa Fondu na podporu umenia sú poskytnuté vo výške 1 000,00 EUR a spoluúčasť obce je vo finančnom náklade 200,00 EUR.  Názov projektu je „knihy poučenie aj zábava“.