Navigácia

Obsah

„Knižničné dvere dokorán s novými knihami pre všetkých“

nové knihy v obecnej knižnici

nové knihy

 

Nové knihy v obecnej knižnici zakúpené

z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia

a spoluúčasti obce Gemerská Poloma

 pod názvom:

Knižničné dvere dokorán s novými knihami pre všetkých“

 

logo     

Obecná knižnica v Gemerskej Polome realizuje projekt akvizície knižničného fondu, a to formou dotácie z  rozpočtu poskytovateľa Fondu na podporu umenia a finančnej spoluúčasti obce Gemerská Poloma. Z finančných prostriedkov poskytovateľa sme nakúpili knihy za 1000,00 EUR a z finančných prostriedkov obce v hodnote 216,35 EUR. Vo fonde knižnice došlo k prírastku 105 knižničných jednotiek. Cieľom projektu je doplniť, skvalitniť a aktualizovať fond knižnice. Knižnica má voľný prístup k dokumentom a je využívaný používateľmi rôznych vekových kategórií z našej obce ako i okolitých obcí a miest. Cieľom je vytvoriť pozitívny vzťah človeka – čitateľa ku knihe, navrátiť ho k textu, a tým aj podporiť čitateľskú výchovu u detí, mládeže. Knihy nakupujeme na základe požiadaviek čitateľov, prístupnosti na trhu a finančnej dostupnosti. Pravidelným sledovaním požiadaviek používateľov knižnice, vydávaním knižných noviniek a monitoringom vedných odborov realizujeme nákup nových kníh. dc

kniha        kniha pre mládež

Z recenzie našej čitateľky na knihu pre deti a mládež vyberáme: „Myslím, že knihy, ktoré prečítame, keď sme mladí, v nás ostanú žiť navždy.“ —  J. K. Rowling (britská spisovateľka, scenáristka a filmová producentka 1965)

....V dnešnej modernej dobe je kniha pre deti priam zázrak a hlavne ak po nej dieťa samé siahne. S deťmi pravidelne navštevujeme knižnicu v Gemerskej Polome. Deti sa tešia, keď si  môžu  vybrať knihu, ktorá ich predovšetkým a v prvom rade zaujme svojím vzhľadom. Ani teraz tomu nebolo inak, keď moja dcéra siahla po knihe (ako ju poznám zlákal ju hlavne krásny sýto ružový obal:)). 100VECÍ, KTORÉ MUSÍ VEDIEŤ KAŽDÁ BABA. No to bude kniha asi o vlasoch, maľovaní nechtov......tak v duchu som si pomyslela, veď máš 9 rokov a kopec času na tieto veci, ale................ otvorím knihu a veľké písmenká: Objavy a vynálezy ľudstva........to som vedela, že to nebude iba obyčajná kniha pre baby. Po príchode domov sa dcéra  pustila do čítania, knižka je písaná lákavým spôsobom, priam hltala stranu za stranou. ......

mama a čitateľka knižnice

 

viac v Polomských novinách č. 1/2020/apríl/strana 10:  gp jar 2020.pdf