Obsah

nové knihy

Polomská knižnica má nové knihy

Dotácia z Fondu na podporu umenia v r. 2017 - projekt "Knihy poučenie aj zábava" - medzi čitateľmi obecnej knižnice v našej obci. Kniha je stále v našej obci žiadaná a je vždy dosť návštevníkov, ktorí sa chcú preniesť do sveta písaného texta. Je fajn, že medzi novými knihami si nájde každý tú svoju. Do knižničného fondu pribudlo z dotáciea z vlastných prostriedkov obce spolu 110 nových kníh, v  tom je 69 zväzkov literatúry pre dospelých (43 zväzkov beletrie a 26 zväzkov náučnej literatúry)  a 41 zväzkov literatúry pre deti a mládež ( 32 zväzkov bepetrie pre deti a mládež a 9 zväzkov náučneje literatúry pre deti a mládež). Je si z čoho vybrať. "Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať." Mark Twain.

 

nové knihy