Navigácia

Obsah

„NOVÉ KNIHY V GEMERSKEJ POLOME“

dotácia na nákup kníh v roku 2021

DOTÁCIA na nákup literatúry z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia (FPU) a obce Gemerská Poloma v roku 2021 a-l-e-b-o „NOVÉ KNIHY V GEMERSKEJ POLOME“.

FPU

Do fondu Obecnej knižnice v Gemerskej Polome pribudli nové knihy, ktoré sme nakúpili  vďaka úspešnému projektu. Knihy sme nakúpili pre všetky vekové kategórie, rôzneho žánru ako i z rôznych vedných odborov, a to s prihliadnutím na dostupnosť na knižnom trhu ako i finančných možností. Spolu sme nakúpili 115 zväzkov, v tom je zahrnutá krásna a odborná literatúra pre dospelých ako i krásna a odborná literatúra pre deti a mládež. Z finančných prostriedkov FPU sme nakúpili literatúru v hodnote 1 000,00 EUR.

Na spoločných stretnutiach pri nových knihách sme s deťmi materskej školy kládli dôraz informačnú výchovu ich veku a  venovali sme im viac priestoru. Spoznať knihu v jej každej podobe, zistiť čo v nej všetko nájdeme, ako s ňou šetrne zaobchádzať a kde ju v našej knižnici nájdu  si poľahky dokázali zapamätať. V mnohom pomohli novo nakúpené knihy, ktoré deťom umožnili  spoznať knihu v mnohorakej podobe. Kniha, v ktorej sa po navlhčení objaví obrázok a farebne rozlíši zožala úspech – každý si chcel vyskúšať. Veľmi sa deťom páčili maňuškové a zvukové-hudobné knihy - aj vážnej hudby, no nezaostávali ani rozprávkové knihy bohato ilustrované. Počúvanie príbehu z knihy a z úst tety knihovníčky sa vždy ráta. Milé stretnutia, na ktoré sa vždy veľmi tešíme.

 

Žiaci tunajšej základnej školy tiež navštívili obecnú knižnicu. Temer všetky ročníky sa vystriedali. Ako ináč i tu nové knihy boli veľkým lákadlom. Zvlášť náučná literatúra mládežnícka je pre ne nesmierne zaujímavá. Nie čudo, veď fantastické vynálezy Leonarda da Vinciho s originálnymi kresbami a rozkladacími stranami, či spoznanie 20 výnimočných chlapcov, objaviteľov ktorí zmenili svet, alebo nové poznatky o Slovenku, ako i čítať o staroveku zaujmú aj dospelého čitateľa. Nedalo zistiť, ako  by dokázali v krátkom čase pripraviť divadelné predstavenie pre svojich spolužiakov za pomoci maňušiek  podľa rozprávkových kníh. Po ruke mali dve takého knihy (leporelá), niekoľko rekvizít a svoj um. Predstavenia sa páčili, divadelníci boli spokojní a my ostatní sme boli aj zaskočení, ako dnešné deti dokážu improvizovať a nenechajú nič na náhode – možno by bolo občas aj vhodné si z nich vziať príklad. Príjemným spestrením bolo zastavenie sa pri novej knihe Peter Nagy pre deti s ilustráciami Zuzany Smatanovej a so známymi pesničkami, kde sme si aj zaspievali, ba čo viac aj zatancovali. Bolo i mnoho smiechu, ale i vážnych zamyslení sa nad knihou a o jej význame pre ne.

Osobitnú skupinu tvorili žiaci školského klubu detí. Tu sú žiaci už po vyčerpávajúcom vyučovaní menej pozorné, a tak sme v priebehu stretnutia volili uvoľnenejšiu atmosféru. Na „povedačky“ o knihách sme mali viac času, ale i žiakov viac ako bežne v triedach. Obsadili sme každé oddelenie knižnice. V každej sa niečo dialo a opäť ich zaujali aj knižné novinky. Nebolo možné ich vynechať, každá bola pre ne niečím zaujímavá. Boli to pekné odpoludnia s knihou v ruke so žiakmi ŠKD dvoch tried tunajšej základnej školy. Ďakujeme.

Dozvedieť sa o knihách a zistiť, ktoré pribudli tohto roku do knižnice prišli žiaci špeciálnych tried tunajšej základnej školy. Žiaci si vyžadujú viac pozornosti a mnohému sa dokážu naučiť možno aj vďaka zaujímavejšiemu podaniu informácií. I keď sme sa zamerali na menej podaných informácií, ale formou krížoviek to bolo pre ne v mnohom zaujímavejšie a prijateľnejšie. Takto sa dozvedeli viac o knižnici a knihách. Knižné novinky sme samozrejme nevynechali a zahrali sme sa na knihovníkov, jednoducho sme si vymenili úlohy a počúvali sme žiakov, ktorú knihu z nových, by ponúkli svojim spolužiakom a samozrejme – prečo. Oplatilo sa.

1knihy

V našej knižnici sa venujeme aj individuálnej informačnej výchove, a to vždy pre individuálnych záujemcov. Najviac to využívajú dôchodcovia a mamičky s deťmi a starí rodičia  s vnúčatami pri ich prvej návšteve našej knižnice. To vždy knihovníka poteší. Posúvame slová jednej mamičky, ktorá nám napísala: Je  krásny pocit navštíviť knižnicu v Gemerskej Polome, pretože okrem príjemnej atmosféry a   množstvu zaujímavých knižiek, nás stále privíta usmiata a milá pani knihovníčka teta Danka. Dokáže nám skvele poradiť a odporučiť knihu. Tentoraz sme si vypožičali hlavne našich autorov. Rada by som sa podelila s dojmami svojich detí, ako aj mojimi a možno sa do našej knižnice predsa len rozbehnete aj VY s VAŠIMI RATOLESŤAMI – o d p o r ú č a m.

čitateľčitatelia

Všetkým čitateľom a používateľom, ktorí navštevujú našu knižnicu srdečne ĎAKUJEM,  vaša knihovníčka - dc.