Navigácia

Obsah

súťaž o detskú knihu

vyhlásenú v Polomských novinách sprístupňujeme i na webe obce

POZÝVAME MLADÝCH ČITATEĽOV, POĎTE SI ZASÚŤAŽIŤ

Súťaž, ako ináč o knihu. Každo­ročne sme realizovali v knižnici stretnutia s mladými čitateľmi, pri ktorých sme si vždy obohati­li svoje vedomosti o knihách, či knižnici i významných osobnos­tiach. Keďže to nebolo možné a vstup do priestorov knižnice nebol umožnený, rozhodli sme sa deťom pripomenúť netradičnou formou, mini-súťažou. A tak komu sa nelení môže napísať svoj príbeh formou básne alebo rozprávania, ale aj kresbou na tému: JA A KNIHA. Svoje práce je možné zasielať e­-mailom na adresu knižnice: knižnica@gemerskapoloma.sk alebo osobne do knižnice po jej opätovnom otvorení do: 30. novembra 2021. Víťazi budú zverejne­ní v decembrovom vydaní novín (r. 2021) a na webovej stránke obce.

 

Ponúkame práce detí, ktoré sa do súťaže zapojili a ktoré budeme postupne doplňovať do fotogalérie.