Navigácia

Obsah

súťaž o detskú knihu

2. ročník - rok 2022

                     OBEC GEMERSKÁ POLOMA - OBECNÁ KNIŽNICA V GEMERSKEJ POLOME

                                          v y h l a s u j e  S-Ú-Ť-A-Ž - LITERÁRNU a VÝTVARNÚ

JA a KNIHA

- vyjadrenie slovom alebo obrazom -

Téma:

• môj vzťah ku knihám

Komu sa nelení môže:

• napísať príbeh formou poézie alebo prózy

• nakresliť obrázok

Do súťaže sa môže prihlásiť:

• dieťa navštevujúce materskú školu (MŠ) v obci

• žiak, žiačka navštevujúci základnú školu (ZŠ) v obci

• kolektív (MŠ, ZŠ, ŠKD) v obci

• čitateľ obecnej knižnice.

Svoje práce je možné zasielať: 

• e­-mailom na adresu knižnice: knižnica@gemerskapoloma.sk (texty)

• osobne odovzdať v obecnej knižnici (Námestie SNP, 211/8) (obrázky)

Každá práca musí obsahovať:

• meno a priezvisko

• vek

• kontakt na zákonného zástupcu

Termín: do: 30. novembra 2022 (vrátane).

Podmienka: každý súťaží len s jednou (1) prácou v každej kategórii.

V prípade potrebyknižnica@gemerskapoloma.sk alebo 0911 535 280.

Práce budú vyhodnotené a víťazi budú zverejne­ní v jarnom vydaní Polomských novín (r. 2023) a na webovej stránke obce. Výstavku všetkých prác zrealizujeme v priestoroch obecnej knižnice a na webovej stránke obce v časti obecná knižnica.

poznámka: došlé práce budeme postupne zverejňovať