Navigácia

Obsah

Ja a kniha - súťaž 2. ročník

vyjadrenie slovom alebo obrazom

OBEC GEMERSKÁ POLOMA - OBECNÁ KNIŽNICA V GEMERSKEJ POLOME

v y h l a s u j e  S-Ú-Ť-A-Ž  LITERÁRNU a VÝTVARNÚ -  2. ročník

JA a KNIHA - vyjadrenie slovom alebo obrazom -

Téma:

• môj vzťah ku knihám

Komu sa nelení môže:

• napísať príbeh formou poézie alebo prózy

• nakresliť obrázok

Do súťaže sa môže prihlásiť:                                                                                            

• dieťa navštevujúce materskú školu (MŠ) v obci

• žiak, žiačka navštevujúci základnú školu (ZŠ) v obci

• kolektív (MŠ, ZŠ, ŠKD) v obci

• čitateľ obecnej knižnice.

Svoje práce je možné zasielať: 

• e­-mailom na adresu knižnice: knižnica@gemerskapoloma.sk (texty)

• osobne odovzdať v obecnej knižnici (Námestie SNP, 211/8) (obrázky)

Každá práca musí obsahovať:

• meno a priezvisko

• vek

• kontakt na zákonného zástupcu

Termín: do: 30. novembra 2022 (vrátane).

Podmienka: každý súťaží len s jednou (1) prácou v každej kategórii.

V prípade potrebyknižnica@gemerskapoloma.sk alebo 0911 535 280.

Práce budú vyhodnotené a víťazi budú zverejne­ní v jarnom vydaní Polomských novín (r. 2023) a na webovej stránke obce. Výstavku všetkých prác zrealizujeme v priestoroch obecnej knižnice a na webovej stránke obce v časti obecná knižnica.Vytvorené: 2. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2022 13:02
Autor: Danka Červenáková