Navigácia

Obsah

JA A KNIHA – súťaž - v y h o d n o t e n i e

blahoželáme

JA A KNIHA – súťaž - v y h o d n o t e n i e

• • •

1. miesto – BIANKA CHOMIAKOVÁ

2. miesto – DANKA ĎURIČEKOVÁ

3. miesto – MIRKO CHOMIAK

• • •

• ocenený – Maťko Kolesár

• ocenený kolektív – žiaci triednej učiteľky Mgr. Aleny Greškovej

ocenené žiačky triednej učiteľky Mgr. Jany Nemčkovej, menovite:

Diana Očkaíková, Elinka, Eliška Vnenčáková, Lilka Hatvaníková, Natália Fafráková

Všetkým deťom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. Každé dieťa účastné súťaže bolo ocenené, za čo vyslovujeme poďakovanie pani starostke – vaša teta knihovníčka.

vyjadrenia rodičov

 

Chceme sa veľmi  pekne poďakovať za darček, ktorý sme dostali  za účasť v súťaží JA A KNIHA. Tešíme sa ďalšie súťaže, do ktorých sa zapojíme. 

Maťko a mamka

 

Srdečne ďakujeme za túto súťaž. Pri hlasnom čítaní riadkov v Polomských novinách o vyhlásenej súťaži sa zrazu ozvalo: „Mami, aj ja nakreslím obrázok!“ Všetci sme sa otočili a videli sme rozžiarené očká... nik nedokázal malému dievčatku vysvetliť, že možno ani nič nevyhrá. Hneď vybrala farbičky a kreslila. Obrázok sme zaniesli a čakali sme. V jednom čísle  novín sme sa dozvedeli, že máme cenu. Radosť to bola preveliká, no covidove obdobie oddialilo aj odovzdávanie cien. Raz po besede v knižnici prišla domov s knihou v ruke celá natešená. Všetci sme sa tešili. Z novín som sa dozvedela, že všetky účastné deti boli ocenené, a že naša pani starostku obce sa rozhodla dať maličkosť každému účastnému dieťaťu, a tak pamätala na všetky deti. Milé rozhodnutie. Ďakujeme za túto súťaž, ktorá bude dúfam mať aj pokračovanie.

čitateľka a mama

 

ĎAKUJEME.

logo