Navigácia

Obsah

JA A KNIHA - súťaž - v y h o d n o t e n i e

blahoželáme

JA A KNIHA – súťaž - v y h o d n o t e n i e

2. ročník

 • • •

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ja a kniha.“

 

Do 2. ročníka súťaže „Ja a kniha“ sa zapojilo 20 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách:

1. kategória: žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ

2. kategória: žiaci4. – 6. ročníka ZŠ

3. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ.

 

           Cieľom žiakov bolo vyjadriť svoj vzťah ku knihám rôznymi výtvarnými technikami. Porota pri hodnotení prihliadala na vek dieťaťa, originalitu  výtvarného prejavu, jedinečnosť, farebné cítenie  dieťaťa, ako aj celkový dojem z výtvarnej práce. Na základe stanovených kritérií porota vyhodnotila v každej kategórii jedného víťaza..

• •

V prvej kategórii bola ocenená práca DANKY ĎURIČEKOVEJ, žiačky 1. ročníka ZŠ.

V druhej kategórii vyhrala práca MONIKY CHOBOTOVEJ, žiačky 5. ročníka ZŚ.

V tretej kategórii sa víťazom stal MIROSLAV CHOMIAK, žiak 8. ročníka ZŠ.

     • •

Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na Vaše práce, s ktorými sa zapojíte do ďalších súťaží. Kedysi Jacqueline Kennedy povedala: „Existuje veľa ciest ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“                                                                                       

                                                                                                  Autor: Mgr. Slavka Gecelovská

• • •

            Sila   myšlienok    prejavených   v   knihe i tento raz dokázala  zmeniť dieťaťu všedný deň na  sviatok a umožnila mu svoje city vložiť na papier kresbou, či perom. Je úplne jedno, či dieťa vzalo do ruky pero, alebo farby. Podstatné je, že obetovalo svoj čas, um a nezľaklo sa výzvy dokázať  sebe aj  iným, že   niečo dokáže. Kniha zušľachťuje a má moc človeka viesť k zmyselnému  životu, preto  som potešená, že   aj druhý   ročník vyhlásenej súťaže neostal bez povšimnutia. V knižnici boli vystavené všetky práce  žiakov - čitateľov knižnice, ktoré došli.

          Okrem výtvarných prác, ktorých bolo nepomerne viac sme sa mohli začítať do poézie a do prózy, ktoré boli zverejnené aj v našom  obecnom  periodiku. Tieto práce sme  nehodnotili. Autorom  vyslovujeme  uznanie, pričom z textov je poznať, že ich čítanie ako čitateľov   našej   knižnice má  význam a   z čítania majú úžitok, ktorý dokážu pretvoriť vo vlastný text.

          Výtvarné   práce odhaľujú  dušu dieťaťa. Z  kresby  možno  vyčítať  mnoho – pocity,   myslenie  a veľa iného. Veľa detí začína kresliť tak, že pozorujú práce iných, neskôr pozorujú svet okolo seba a tu je potrebné sa z týchto príkladov poučiť. Aby vznikla  kresba   je   potrebné   poznať  umenie  čiary, len  takto  je  možné dosiahnuť želaný efekt. Spoznať vlastné videnie sveta je vlastnosť každého umelca.  Vyžaduje  si   to mnoho cvičenia, zvládnutie techník, praxe, vytrvalosti  a opäť si to vyžaduje čas. Ale potom všetky   tieto  čiary budú dýchať životom. Kresba je, tak ako písmo, alebo reč, jednou z foriem komunikácie s okolím,  preto   vnímavo pozorujme práce  svojich ratolestí, veľa nám prezradia. Každá strana tým získa.

    Všetkým deťom, ktoré sa do súťaže prihlásili vyslovujem veľké poďakovanie. I tu vidieť, že deti nie sú len nezbedné, bezstarostné, ale vedia čo je zodpovednosť. Prajem VÁM všetkým nech sa aj naďalej zdokonaľujete a nech sa VÁM všetkým darí byť každým dňom bližšie k  takým menám ako je  trebárs Leonardo da Vinci, či Antoine de Saint-Exupéry - VAŠA TETA KNIHOVNÍČKA.

 

Poznámka:  Ceny budú odovzdané po skončení rekonštrukčných prác na budove obecného úradu, kde sídli aj obecná knižnica. Výhercovia budú osobne kontaktovaní.

 

ĎAKUJEME

logo knnižniceVytvorené: 26. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 7. 2023 07:01
Autor: Danka Červenáková