Navigácia

Obsah

Dátový rozvádzač pre počítačovú sieť v obecnej knižnici

Pre našu knižnicu do počítačovej miestnosti venoval darom p. Adrian Gallo – MICRODAT, s. r. o. rozvádzač pre počítačovú sieť. Nie je možné nájsť slová vďaky, ktoré by opísali veľkorysosť tohto človeka, preto nech slovko „ĎAKUJEME“ vypovie za nás. 
Len pre väčšiu obrazotvornosť našich čitateľov uvádzame, že celková suma zariadenia činila 36.197,- Sk (1201,52€), pričom p. Gallo toto zariadenie montoval a inštaloval vo vlastnej réžii. Neoceniteľnou pomocou boli i pracovníci malých obecných služieb, ktorí zariadenie dopravili na tvar miesta.  
Dana Červenáková

12

3

4

V knižnici je ako hlavná časť počítačovej siete umiestnený server, ktorý umožňuje ostatným počítačom (terminálom) efektívne pracovať. Umožňuje prístup do internetu, spracováva dotazy terminálov na sieť a spracúva tlačové úlohy. Samotný server je v prevedení „rack“, čo znamená že je technicky riešený na ležato a je určený na osadenie do dátového rozvádzača (rozvodnej dátovej skrine). V dátovom rozvádzači je chránený pred vonkajšími vplyvmi, je chladený ventilačnou jednotkou. V rozvádzači je vyvedená aj kabeláž a osadený záložný zdroj, ktorý zabezpečuje napájanie v prípade výpadku elektrickej energie. Dátový rozvádzač eliminuje a minimalizuje prašnosť prostredia, tlmí hluk servera a zabezpečuje prívod studeného a odvod teplého vzduchu od servera. Takéto riešenie tvorí základnú časť počítačovej siete a umožňuje jej prípadné rozšírenie do budúcna. 
Spracoval: Adrian Gallo

12

3 47

5 6