Navigácia

Obsah

Obec Baraninci (UA)

Obec patrí v rámci územnosprávneho členenia Ukrajiny do Užhorodského okresu v Zakarpatskej oblasti. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1427. Leží v tesnej blízkosti Užhorodu kde katastrálnu hranicu tvorí štátna cesta Kyjev – Bratislava a Kyjev – Budapešť. Samotná obec Baranicni sa skladá so štyroch obecných častí: Baraninci (1520 obyv.), Dovge Pole (645), Barvinok (480) a Pidhorb (424). Väčšina obyvateľov obce tvoria Ukrajinci 95% a 5% tvoria Slováci (10 rodín) a Maďari (15 rodín). 2/3 obyvateľov pracujú v oblasti služieb a výroby v Užhorode a 1/3 sa živý poľnohospodárstvom. 

Sakrálne stavby obci tvorí až šesť kostolov z ktorých štyri sú gréckokatolícke a dva pravoslávne. Na území obce bol postavený pamätník Edmunda Egona, ktorý bol známy rakúsko-uhorský ekonóm a reformátor. Pričinil sa o ekonomický rozvoj regiónu, umožnil jednoduchým roľníkom získať úver. V roku 1901 bol zabitý pri obci Barvinok. 

Obec venuje pozornosť mládeži, športovým aktivitám, zachovaniu ľudových remesiel a folklóru, ochrana životne životného prostredia.

1   2   3

         4           5   6