Navigácia

Obsah

Obec Sajókaza (HU)

Obec Sajókaza sa nachádza v severovýchodnom regióne Maďarskej Republiky. Je vzdialená 27 km od mesta Miskolc a má 3120 obyvateľov. Sídlo je obývané už dlhé stáročia, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1230. Je uvedená, ako majetok Istvána Borosa, ktorý pochádzal z rodu „Balasey de Kaza”. Od XIV. storočia bola významným trhoviskom. Túto výsadu mestu daroval kráľ Matej a vlastní ju dodnes. Sajókaza podľa zvyklosti sa nazýva aj ako „obec troch veží“.

Farský kostol pomenovaný podľa svätého Vida postavili podľa písomnej zmienky pochádza z roku 1231, avšak podľa historických nálezov sa predpokladá, že ho postavili na konci XII. storočia. V časoch reformácie, v roku 1576 patrila veriacim protestantskej cirkvi. Svojou 37 m vysokou vežou je jedna z najvyšších románskych stavieb v Maďarskej Republike. 
Druhou významnou historickou budovou je klasicistický kaštieľ Radvánskyovcov, ktorý bol postavený na základoch budovy pochádzajúcej z čias Lajoša Nagya. V tomto kaštieli sa nachádzala jedna z najväčších súkromných knižníc v Maďarsku s 14000 titulmi. Nachádzali sa tam také vzácnosti, ako napr.: Thúróczyho kronika, Radvánskyho kódex, listy kráľa Mateja, rukopisy básní Bálinta Balassiho, Jánosa Rimaya. 

Významnou osobnosťou obce bol Béla Radvánsky. Narodil sa 1. marca 1849, ako syn Karoliny Bárczyovej a Alberta Radvánskyho. Po ukončení štúdií cestoval po Európe, po návrate sa zaoberal skúmaním histórie, kultúry a vedy. Rozvíjal už spomínanú knižnicu, kvôli čomu v roku 1863 rozšíril kaštieľ. Hlavnou oblasťou jeho pôsobenia bolo skúmanie spoločností predchádzajúcich storočí. Bol členom Čestnej stráže kráľovskej koruny, členom - korešpondentom Maďarského historického spoločenstva a Maďarskej akadémie vied. Založil Maďarské heraldické a Genealogické spoločenstvo, ktorému bol prvým predsedom. Zomrel 2. mája 1906 v Budapešti. Ako spomienku na Radvánskyho je zriadená výstava v kaštieli, podľa neho sa pomenoval aj dom kultúry v obci.

123

4      5