Navigácia

Obsah

 

r e d a k ci a POLOMSKÝCH NOVÍN

Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma

zodpovedný redaktor Polomských novín: Ing. Miroslav Michalka


Tvorba a príjem príspevkov do Polomských novín, vyhotovovanie fotografií, ich zverejňovanie, mediálna spolupráca, propagácia obce.

 

k o n t a k t n é  údaje

telefón:             + 421 948 365 021 (zástupkyňa starostu obce)

                        058/7950 106 (obecná knižnica)

e-mail:              starosta@gemerskapoloma.sk

                        kniznica@gemerskapoloma.sk

web:                 www.gemerskapoloma.sk

 

ú r a d n é hodiny  ako v obecnej knižnici

Príspevky prijímame: zástupkyňa starostu obce, PhDr. Ivana Antalová

                                  a

                                 obecná knižnica, Dana Červenáková

 

ŠTATÚT POLOMSKÝCH NOVÍN štatút PN

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Polomských novinách inzercia

 

 

Polomské noviny

Polomské noviny ročník 2018 - 10. mesiac

Polomské noviny ročník 2018 - 10. mesiac

gp jesen 2018.pdf Stiahnuté: 45x | 06.11.2018

Polomské noviny ročník 2018 - 7. mesiac

Polomské noviny ročník 2018 - 7. mesiac

gp leto 2018.pdf Stiahnuté: 370x | 24.07.2018

Polomské noviny ročník 2018 - 3. mesiac

Polomské noviny ročník 2018 - 3. mesiac

gp jar 2018.pdf Stiahnuté: 405x | 13.04.2018

Polomské noviny ročník 2017 - 12. mesiac

Polomské noviny ročník 2017 - 12. mesiac

gp zima 2017.pdf Stiahnuté: 565x | 27.12.2017

Polomské noviny ročník 2017 - 10. mesiac

Polomské noviny ročník 2017 - 10. mesiac

gp jesen2017.pdf Stiahnuté: 655x | 23.10.2017

Polomské noviny ročník 2017 - 7. mesiac

Polomské noviny ročník 2017 - 7. mesiac

gp leto2017.pdf Stiahnuté: 752x | 19.07.2017

Polomské noviny ročník 2017 - 4. mesiac

Polomské noviny ročník 2017 - 4. mesiac

gp jar 2017.pdf Stiahnuté: 812x | 18.04.2017

Polomské noviny ročník 2016 - 12. mesiac

Polomské noviny ročník 2016 - 12. mesiac

gpzima2016.pdf Stiahnuté: 1172x | 08.02.2017

Polomské noviny ročník 2016 - 10. mesiac

Polomské noviny

gp jesen 2016.pdf Stiahnuté: 858x | 12.10.2016

Polomské noviny ročník 2016 - 7. mesiac

gp leto 2016.pdf Stiahnuté: 882x | 28.07.2016

Polomské noviny ročník 2016 - 3. mesiac

gp jar 2016.pdf Stiahnuté: 1053x | 05.04.2016

Polomské noviny ročník 2015 - 12. mesiac

gp zima 2015.pdf Stiahnuté: 1061x | 29.12.2015

Polomské noviny ročník 2015 - 10. mesiac

gp jesen2015.pdf Stiahnuté: 514x | 13.12.2015

Polomské noviny ročník 2015 - 7. mesiac

Polomské noviny ročník 2015 - 7. mesiac.pdf Stiahnuté: 1272x | 17.11.2015

Polomské noviny ročník 2015 - 04. mesiac

pn201504.pdf Stiahnuté: 842x | 17.11.2015

Polomské noviny ročník 2014 - 12. mesiac

pn201412.pdf Stiahnuté: 810x | 17.11.2015

Polomské noviny ročník 2014 - 10. mesiac

pn201410.pdf Stiahnuté: 882x | 17.11.2015

Polomské noviny ročník 2014 - 07. mesiac

pn201407.pdf Stiahnuté: 997x | 17.11.2015

Polomské noviny ročník 2014 - 04. mesiac

pn201401.pdf Stiahnuté: 482x | 07.04.2014

Polomské noviny ročník 2013 - 12. mesiac

pn201312.pdf Stiahnuté: 544x | 02.12.2013

Stránka