Navigácia

Obsah

 

r e d a k ci a POLOMSKÝCH NOVÍN

Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma

zodpovedný redaktor Polomských novín: Mgr. Lillian Bronďošová


Tvorba a príjem príspevkov do Polomských novín, vyhotovovanie fotografií, ich zverejňovanie, mediálna spolupráca, propagácia obce.

 

k o n t a k t n é  údaje

telefón:             0948 365 021 (starostka obce)

                        0911 535 280 (obecná knižnica)

e-mail:              starosta@gemerskapoloma.sk

                        kniznica@gemerskapoloma.sk

web:                 www.gemerskapoloma.sk

 

ú r a d n é hodiny  ako v obecnej knižnici

Príspevky prijímame: starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová

                                  a

                                 obecná knižnica, Dana Červenáková

 

ŠTATÚT POLOMSKÝCH NOVÍN štatút PN

príloha č. 1 zodpovedný redaktor - Mgr. Lillian Bronďošová

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Polomských novinách inzercia

 

 

Polomské noviny

Polomské noviny ročník 2013 - 12. mesiac

pn201312.pdf Stiahnuté: 585x | 02.12.2013

Polomské noviny ročník 2013 - 10. mesiac

pn201310.pdf Stiahnuté: 908x | 07.10.2013

Polomské noviny ročník 2013 - 07. mesiac

pn201307.pdf Stiahnuté: 1023x | 01.07.2013

Polomské noviny ročník 2013 - 03. mesiac

pn201303.pdf Stiahnuté: 768x | 04.03.2013

Polomské noviny ročník 2012 - 12. mesiac

pn201212.pdf Stiahnuté: 644x | 03.12.2012

Polomské noviny ročník 2012 - 10. mesiac

pn201210.pdf Stiahnuté: 462x | 01.10.2012

Polomské noviny ročník 2012 - 07. mesiac

pn201207.pdf Stiahnuté: 608x | 02.07.2012

Polomské noviny ročník 2012 - 04. mesiac

pn201204.pdf Stiahnuté: 453x | 02.04.2012

Polomské noviny ročník 2011 - 12. mesiac

pn201112.pdf Stiahnuté: 524x | 05.12.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 10. mesiac

pn201110.pdf Stiahnuté: 151x | 03.10.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 08. mesiac

pn201108.pdf Stiahnuté: 639x | 01.08.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 04. mesiac

pn042011.pdf Stiahnuté: 384x | 04.04.2011

Polomské noviny ročník 2010 - 12. mesiac

pn201012.pdf Stiahnuté: 415x | 06.12.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 10. mesiac

pn201010.pdf Stiahnuté: 391x | 04.10.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 07. mesiac

pn201007.pdf Stiahnuté: 311x | 05.07.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 04. mesiac

pn201004.pdf Stiahnuté: 867x | 05.04.2010

Polomské noviny ročník 2009 - 12. mesiac

pn200912.pdf Stiahnuté: 374x | 07.12.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 10. mesiac

pn200910.pdf Stiahnuté: 409x | 29.10.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 07. mesiac

pn200907.pdf Stiahnuté: 487x | 13.07.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 04. mesiac

pn200904.pdf Stiahnuté: 396x | 06.04.2009

Stránka