Navigácia

Obsah

 

r e d a k ci a POLOMSKÝCH NOVÍN

Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma

zodpovedný redaktor Polomských novín: Mgr. Lillian Bronďošová


Tvorba a príjem príspevkov do Polomských novín, vyhotovovanie fotografií, ich zverejňovanie, mediálna spolupráca, propagácia obce.

 

k o n t a k t n é  údaje

telefón:             0948 365 021 (starostka obce)

                        0911 535 280 (obecná knižnica)

e-mail:              starosta@gemerskapoloma.sk

                        kniznica@gemerskapoloma.sk

web:                 www.gemerskapoloma.sk

 

ú r a d n é hodiny  ako v obecnej knižnici

Príspevky prijímame: starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová

                                  a

                                 obecná knižnica, Dana Červenáková

 

ŠTATÚT POLOMSKÝCH NOVÍN štatút PN

príloha č. 1 zodpovedný redaktor - Mgr. Lillian Bronďošová

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Polomských novinách inzercia

 

 

Polomské noviny

Polomské noviny ročník 2011 - 12. mesiac

pn201112.pdf Stiahnuté: 1072x | 05.12.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 10. mesiac

pn201110.pdf Stiahnuté: 422x | 03.10.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 08. mesiac

pn201108.pdf Stiahnuté: 1311x | 01.08.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 04. mesiac

pn042011.pdf Stiahnuté: 965x | 04.04.2011

Polomské noviny ročník 2010 - 12. mesiac

pn201012.pdf Stiahnuté: 1151x | 06.12.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 10. mesiac

pn201010.pdf Stiahnuté: 1052x | 04.10.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 07. mesiac

pn201007.pdf Stiahnuté: 838x | 05.07.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 04. mesiac

pn201004.pdf Stiahnuté: 1550x | 05.04.2010

Polomské noviny ročník 2009 - 12. mesiac

pn200912.pdf Stiahnuté: 880x | 07.12.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 10. mesiac

pn200910.pdf Stiahnuté: 948x | 29.10.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 07. mesiac

pn200907.pdf Stiahnuté: 973x | 13.07.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 04. mesiac

pn200904.pdf Stiahnuté: 1110x | 06.04.2009

Polomské noviny ročník 2008 - 12. mesiac

pn200812.pdf Stiahnuté: 926x | 01.12.2008

Polomské noviny ročník 2008 - 10. mesiac

pn200810.pdf Stiahnuté: 836x | 06.10.2008

Polomské noviny ročník 2008 - 03. mesiac

pn200803.pdf Stiahnuté: 767x | 13.03.2008

Polomské noviny ročník 2007 - 04. mesiac

pn200704.pdf Stiahnuté: 949x | 19.12.2007

Polomské noviny ročník 2007- 10. mesiac

pn200710.pdf Stiahnuté: 874x | 01.10.2007

Polomské noviny ročník 2006 - 06. mesiac

pn200606.pdf Stiahnuté: 970x | 29.06.2006

Polomské noviny ročník 2006 - 04. mesiac

pn200604.pdf Stiahnuté: 326x | 11.04.2006

Polomské noviny ročník 2005 - 12. mesiac

pn200512.pdf Stiahnuté: 643x | 23.12.2005

Stránka