Navigácia

Obsah

 

r e d a k ci a POLOMSKÝCH NOVÍN

Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma

zodpovedný redaktor Polomských novín: Mgr. Lillian Bronďošová


Tvorba a príjem príspevkov do Polomských novín, vyhotovovanie fotografií, ich zverejňovanie, mediálna spolupráca, propagácia obce.

 

k o n t a k t n é  údaje

telefón:             0948 365 021 (starostka obce)

                        0911 535 280 (obecná knižnica)

e-mail:              starosta@gemerskapoloma.sk

                        kniznica@gemerskapoloma.sk

web:                 www.gemerskapoloma.sk

 

ú r a d n é hodiny  ako v obecnej knižnici

Príspevky prijímame: starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová

                                  a

                                 obecná knižnica, Dana Červenáková

 

ŠTATÚT POLOMSKÝCH NOVÍN štatút PN

príloha č. 1 zodpovedný redaktor - Mgr. Lillian Bronďošová

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Polomských novinách inzercia

 

 

Polomské noviny

Polomské noviny ročník 2013 - 03. mesiac

pn201303.pdf Stiahnuté: 1,552x | 04.03.2013

Polomské noviny ročník 2012 - 12. mesiac

pn201212.pdf Stiahnuté: 1,459x | 03.12.2012

Polomské noviny ročník 2012 - 10. mesiac

pn201210.pdf Stiahnuté: 1,148x | 01.10.2012

Polomské noviny ročník 2012 - 07. mesiac

pn201207.pdf Stiahnuté: 1,283x | 02.07.2012

Polomské noviny ročník 2012 - 04. mesiac

pn201204.pdf Stiahnuté: 1,186x | 02.04.2012

Polomské noviny ročník 2011 - 12. mesiac

pn201112.pdf Stiahnuté: 1,221x | 05.12.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 10. mesiac

pn201110.pdf Stiahnuté: 461x | 03.10.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 08. mesiac

pn201108.pdf Stiahnuté: 1,453x | 01.08.2011

Polomské noviny ročník 2011 - 04. mesiac

pn042011.pdf Stiahnuté: 1,235x | 04.04.2011

Polomské noviny ročník 2010 - 12. mesiac

pn201012.pdf Stiahnuté: 1,330x | 06.12.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 10. mesiac

pn201010.pdf Stiahnuté: 1,212x | 04.10.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 07. mesiac

pn201007.pdf Stiahnuté: 966x | 05.07.2010

Polomské noviny ročník 2010 - 04. mesiac

pn201004.pdf Stiahnuté: 1,774x | 05.04.2010

Polomské noviny ročník 2009 - 12. mesiac

pn200912.pdf Stiahnuté: 1,014x | 07.12.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 10. mesiac

pn200910.pdf Stiahnuté: 1,085x | 29.10.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 07. mesiac

pn200907.pdf Stiahnuté: 1,091x | 13.07.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 04. mesiac

pn200904.pdf Stiahnuté: 1,238x | 06.04.2009

Polomské noviny ročník 2008 - 12. mesiac

pn200812.pdf Stiahnuté: 1,120x | 01.12.2008

Polomské noviny ročník 2008 - 10. mesiac

pn200810.pdf Stiahnuté: 951x | 06.10.2008

Polomské noviny ročník 2008 - 03. mesiac

pn200803.pdf Stiahnuté: 887x | 13.03.2008

Stránka