Navigácia

Obsah

 

r e d a k ci a POLOMSKÝCH NOVÍN

Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma

zodpovedný redaktor Polomských novín: Mgr. Lillian Bronďošová


Tvorba a príjem príspevkov do Polomských novín, vyhotovovanie fotografií, ich zverejňovanie, mediálna spolupráca, propagácia obce.

 

k o n t a k t n é  údaje

telefón:             0948 365 021 (starostka obce)

                        0911 535 280 (obecná knižnica)

e-mail:              starosta@gemerskapoloma.sk

                        kniznica@gemerskapoloma.sk

web:                 www.gemerskapoloma.sk

 

ú r a d n é hodiny  ako v obecnej knižnici

Príspevky prijímame: starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová

                                  a

                                 obecná knižnica, Dana Červenáková

 

ŠTATÚT POLOMSKÝCH NOVÍN štatút PN

príloha č. 1 zodpovedný redaktor - Mgr. Lillian Bronďošová

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Polomských novinách inzercia

 

 

Polomské noviny

Polomské noviny ročník 2009 - 07. mesiac

pn200907.pdf Stiahnuté: 560x | 13.07.2009

Polomské noviny ročník 2009 - 04. mesiac

pn200904.pdf Stiahnuté: 503x | 06.04.2009

Polomské noviny ročník 2008 - 12. mesiac

pn200812.pdf Stiahnuté: 344x | 01.12.2008

Polomské noviny ročník 2008 - 10. mesiac

pn200810.pdf Stiahnuté: 471x | 06.10.2008

Polomské noviny ročník 2008 - 03. mesiac

pn200803.pdf Stiahnuté: 443x | 13.03.2008

Polomské noviny ročník 2007 - 04. mesiac

pn200704.pdf Stiahnuté: 554x | 19.12.2007

Polomské noviny ročník 2007- 10. mesiac

pn200710.pdf Stiahnuté: 499x | 01.10.2007

Polomské noviny ročník 2006 - 06. mesiac

pn200606.pdf Stiahnuté: 614x | 29.06.2006

Polomské noviny ročník 2006 - 04. mesiac

pn200604.pdf Stiahnuté: 155x | 11.04.2006

Polomské noviny ročník 2005 - 12. mesiac

pn200512.pdf Stiahnuté: 328x | 23.12.2005

Stránka