Navigácia

Obsah

 

r e d a k ci a POLOMSKÝCH NOVÍN

Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma

zodpovedný redaktor Polomských novín: Mgr. Lillian Bronďošová


Tvorba a príjem príspevkov do Polomských novín, vyhotovovanie fotografií, ich zverejňovanie, mediálna spolupráca, propagácia obce.

 

k o n t a k t n é  údaje

telefón:             0948 365 021 (starostka obce)

                        0911 535 280 (obecná knižnica)

e-mail:              starosta@gemerskapoloma.sk

                        kniznica@gemerskapoloma.sk

web:                 www.gemerskapoloma.sk

 

ú r a d n é hodiny  ako v obecnej knižnici

Príspevky prijímame: starostka obce, Mgr. Lillian Bronďošová

                                  a

                                 obecná knižnica, Dana Červenáková

 

ŠTATÚT POLOMSKÝCH NOVÍN štatút PN

príloha č. 1 zodpovedný redaktor - Mgr. Lillian Bronďošová

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Polomských novinách inzercia

 

 

Polomské noviny

Polomské noviny ročník 2007 - 04. mesiac

pn200704.pdf Stiahnuté: 1,099x | 19.12.2007

Polomské noviny ročník 2007- 10. mesiac

pn200710.pdf Stiahnuté: 1,004x | 01.10.2007

Polomské noviny ročník 2006 - 06. mesiac

pn200606.pdf Stiahnuté: 1,068x | 29.06.2006

Polomské noviny ročník 2006 - 04. mesiac

pn200604.pdf Stiahnuté: 391x | 11.04.2006

Polomské noviny ročník 2005 - 12. mesiac

pn200512.pdf Stiahnuté: 778x | 23.12.2005

Stránka